Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

havalimani-sube-mudurlugu

Giriş
 

logo.jpg 
 

 

HAVALİMANI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

1.jpg


 

 

 

HAVALİMANI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ ŞEMASI2.jpg

KURULUŞ

          Güvenlik Şube Müdürlüğüne bağlı olarak 16.08.1999 tarihli olurla, Koruma Şube Müdürlüğüne bağlı olarak 16.08.1999 gün ve 453 sayılı kararla, Havaalanı Şube Müdürlüğü olarak 28.02.2000 tarihli olurlarıyla kurulmuştur

 

 

 

 

 

3.jpg


 

İDARİ BÜRO AMİRLİĞİ

1) Gelen –Giden evrakın sevk işlemlerini yapmak,

2) Gelen emir ve tamimleri personeleimza karşılığı tebliğ etmek.

3) Personelin bürolara dağılımını sağlamak , günlüknöbet çizelgelerini tanzim etmek.

4) Şube personelinin özlük işleri ile ilgili işlemlerini yapmak, dosyalarını tanzim etmek.

5) Gerektiğinde mutemetlik görevini yapmak.

6) Demirbaş eşyaların bakım ve onarım işlerini yürütmek ,

7) Şube görev alanına giren konularda istatistiki bilgileri tutmak,bilgisayar kayıtları için bilgi formları geliştirmek ve kullanmak üzere hazırlamak.

8) Emniyet Teşkilatında Tutulacak Defterler Hakkında Yönetmelikte öngörülen defter ve kayıtların usulüne  uygun olarak tutulmasını sağlamak, evrakları arşiv yönetmeliğine göre arşivlemek.

 

 

 

 

 

 

6.jpg


 

 

 

 

ADLİ HİZMETLER BÜRO AMİRLİĞİ

1)           Meydana gelen adli olayları Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettirmek,

2)           Havalimanında çalıştırılacak personelin giriş kartı düzenlenmeden önce tahkikatlarını yapmakla yükümlüdür.

 

 


7.jpg

 

 

KORUMA BÜRO AMİRLİĞİ

1) Hava meydanına, hava meydanında bulunan tesislere ,ekipmanlara, yolculara, mürettebata ve uçaklara yapılabilecek  her türlü saldırı ve sabotajları önleyecek güvenlik tedbirlerini almak.

 2)Ana yol giriş kapısından giriş yapan araçların ve yolcuların örnekleme yöntemiyle kontrolünü yaparak, alan içine yasak maddelerin girişini önlemek, gerektiğinde meydana giriş çıkışı kapatmak.

3) Aprona açılan kapılarda gerekli denetimleri yaparak,aprona yetkisiz ve izinsiz araç ve insan girişini önlemek.

4) Yasak maddelerin uçağa yüklenmesini önlemek amacıyla kargoların güvenlik kontrollerini yapmak, yaptırmak .

5) Alan içini ve PAT sahalarını devriyelerle kontrol ederek şüpheli durumları üstlerine iletmek.

6) İç hat ,Dış hat, Charter ve Özel Terminaller Büro Amirlikleri ile Teknik Büro Amirliğinin  kurulmadığı meydanlarda bu bürolara yüklenen hizmetleri yürütmek.

 

 

 

 

 

5.jpg


 

VIP-PROTOKOL BÜRO AMİRLİĞİ

        1)      VIP salonlarını kullanılmasında  Başbakanlık Genelgesi hükümlerinin uygulanmasını sağlamak,

        2)       VIP salonlarını kullanacak yolcuların ve bunlara ait bagajların güvenlik kontrollerini yapmak.

        3)       Devlet büyüklerinin protokole ,dahil zevatın ve yabancı konukların güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli önlemleri almak.

        4)       VIP salonlarında gerçekleştirilebilecek her türlü yasadışı olaylara karşı gereken dikkat ve hassasiyeti göstermek.

        5)       Şeref salonlarında aynı tedbirleri almak.

 

 

 

4.jpg


TRAFİK BÜRO AMİRLİĞİ

 

       1)     Havalimanı içindeki trafik akışını düzenlemek, kontrol etmek, yasak ve yanlış park yapılmasını önlemek.

       2)     Yanlış park yapan araçları çektirmek.

       3)      Devlet büyüklerinin ve protokole tabi zevatın geliş ve gidişi esnasında trafik akışını düzenleyerek yolun açık tutulmasını düzenlemek.

       4)     Trafik açısından gerekli cezai işlemleri yapmak.


Yolcu Sayısı

2011 Yılı

2012 Yılı

Gelen

64.141

144.331

Giden

62.385

153.497