Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

YabancilarSube1

Giriş
 TURİSTİK İKAMET TEZKERESİ ALMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER
 
 1. İkamet Beyanname Formu, (Mardin Yabancılar Şubesi'nden ücretsiz olarak temin edilebilir)
2. 4 adet vesikalık fotoğraf,
3. Pasaportun aslı ve fotokopisi, (resimli kimlik sayfası ve son girişi gösteren sayfa)
4. Yabancı şahsın oturum alacağı her ay için 500 $' lık banka hesap dekontu veya döviz alım satım belgesi,
5. Daha önce İkamet Tezkeresi alınmışsa İkamet Tezkeresinin aslı ve işlem görmüş tüm sayfalarının fotokopisi.
6. İkamet edeceği adresi belgelemesi;
     * Ev kiralamışsa kira kontratının aslı,
     * Kendi adına taşınmazı varsa (tapu sahibi ise) tapunun aslı ve Tapu Müdürlüğünden güncel olduğuna dair yazı,
     * Türk vatandaşının yanında kalacaksa Türk vatandaşının Nüfus Cüzdanının aslı ve fotokopisi ile taahhüt dilekçesi,
        (Taahhüt dilekçesinin bir örneği Mardin Yabancılar Şubesinden ücretsiz olarak alınabilir)
     * İkamet işlemleri için yabancının şahsen başvuruda bulunması gerekmektedir.
DUYURU !
İkamet izni almak için ödemeniz gereken harc ve defter bedeli;
1-İkamet Harcı : Ülkesine ve ikamet alacağı süreye bağlı olarak bir yıllık en fazla 85 Dolar karşılığı Türk Lirası, Maliye Veznesine ödenmektedir.
2- Tek Giriş Harcı : İkamet alırken Tek Giriş Vize Harcı ödemek zorunda olan ülke vatandaşları tarafından, 308,65 TL Maliye Veznesine ödenmektedir.
3- Defter Bedeli : İkamet Defteri bulunmayan tarafından müracaat esnasında 198 TL Makbuz Karşılığında Müdürlüğümüz müracaat personeline ödenmektedir.
             Müracaat ederken doldurmanız gereken form ve dilekçe örnekleri Mardin Yabancılar Şubesinden ücretsiz olarak temin edilebilir.
             Mardin Yabancılar Şubesi müracaat personelimiz İngilizce, müracaat alabilmektedir.
             Müracaatınızı gerçekleştirdikten sonra, aksine bir husus yoksa, tüm ikamet tezkereleri en geç bir hafta içerisinde Mardin Yabancılar Şubesi'nde imza karşılığı teslim edilmektedir.
             İkamet tezkeresi müracaatlarında kanunen belirtilen harc, vize ve defter bedeli haricinde herhangi bir ücret ödenmemektedir.
 
ÇALIŞMA AMAÇLI İKAMET TEZKERESİ  İÇİN GEREKLİ BELGELER
1. İkamet Beyanname Formu (Mardin Yabancılar Şubesi'nden ücretsiz olarak temin edilebilir)
2. 4 adet vesikalık fotoğraf
3. Pasaportun aslı ve fotokopisi (Resimli sayfa, son girişi ve geçerlilik sürelerini gösteren sayfa)
4. Çalışma Bakanlığından Gelen çalışma izin yazısının aslı ve fotokopisi
5. Vekaleten müracaatta bulunacak kişinin noter tasdikli vekaletinin aslı ve vekilin kimlik fotokopisi.
 
NOT : Yabancılar için Çalışma Bakanlığından alınan çalışma izni ikamet izni ve oturum belgesi yerine geçmez. Çalışma izni alan yabancıların en geç bir ay içerisnde ve çalışmaya başlamadan önce Mardin Yabancılar Şube Müdürlüğüne veya Kemer, Alanya ve Manavgat İlçe sınırları içerisinde çalışacaklar bu ilçelerimizde bulunan Yabancılar Büro Amirliğine müracaat ederek ikamet izni almaları gerekmektedir.
 
 
ÖĞRENİM AMAÇLI İKAMET TEZKERESİ  İÇİN GEREKLİ BELGELER  
1. İkamet Beyanname Formu (Mardin Yabancılar Şubesi'nden ücretsiz olarak temin edilebilir)
2. 4 adet vesikalık fotoğraf
3. Pasaportun aslı ve fotokopisi (Resimli sayfa, son girişi ve geçerlilik sürelerini gösteren sayfa)
4. Yeni tarihli öğrenci belgesi.
5. İlk defa öğrenim amaçlı ikamet tezkeresi alacak yabancının ülkesindeki Türk Temsilciliğince verilmiş Öğrenim Vizesi.
6. Aylık 500 $ lık banka hesap belgesi, bakımıyla ilgilenen ailenin geçimi ile ilgili taahütnamesi yada burslu ise burs yazısı
7. Üniversite öğrencileri için Yabancı Uyruklu öğrenci Bilgi Formu,
8. 18 yaşından küçük tüm yabancıların ülkemizde ikamet izni alabilmeleri için, anne ve babaları tarafından verilen, noter tasdikli olarak Türkçeye çevrilmiş ve üzerinde belgeyi veren makam tarafından basılmış "APOSTİLLE" şerhi bulunan MUVAFAKATNAME gerekmektedir. Ancak bu belge yabancının bulunduğu ülkedeki Türk Dış Temsilciliğinden Türkçe çevrisi onaylanarak ve bizzat Türk Temsilciliğinin faksından, Mardin Yabancılar Şube Müdürlüğü faksına çekildiği taktirde Apostille Şerhi aranmamaktadır.
 
TAPU ALABİLMEK AMACIYLA İKAMET TEZKERESİ İÇİN GEREKLİ BELGELER
 
1. İkamet Beyanname Formu, (Yabancılar Şube Müdürlüğünden temin edilebilir)
2. 4 adet vesikalık fotoğraf,
3. Pasaportun aslı ve fotokopisi, (resimli sayfa, son girişi ve geçerlilik sürelerini gösteren sayfa)
4. Yabancı şahsın ikamet alacağı her ay için 500 $' lık banka hesap belgesi veya döviz alım satım belgesi veya emeklilik belgesi,
5. Almayı istediği gayrimenkulun bilgilerini içerir belge, satış sözleşmesi vb. belge
 
Not : Tapusunu alan yabancıların bu durumlarını bir dilekçe ile Mardin Yabancılar Şubesine bildirmesi gerekmektedir.
 
 İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ:Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğü Merkez/Mardin
 
TÜRK VATANDAŞI İLE EVLİLİKTEN DOLAYI İKAMET İZNİ İÇİN GEREKLİ BELGELER  
Yabancı şahıslarla evlilikten dolayı ikamet tezkeri almak isteyenlerin eşleri ile birlikte Mardin Yabanclıar Şubesine müracaat etmeleri gerekmektedir.
                                              
Müracaatta gerekli belgeler;
1.            Dilekçe (Mardin Yabancılar Şubesinden bilgi edilebilir)
2.            İkamet tezkeresi beyanname formu (Mardin Yabancılar Şubesinden ücretsiz olarak temin edilebilir)
3.            Pasaportun aslı ve fotokopisi (resimli kimlik sayfası, son giriş kaşesi ile vizesinin bulunduğu sayfa fotokopisi)
4.            4 er adet  fotoğraf
5.            Türk Vatandaşı olan şahsın Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği  (Nüfus Müdürlüğünden alınacaktır.)
6.            Türk vatandaşının nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi
7.            Evlilik Cüzdanının aslı ve fotokopisi
8.            Geçimini ne şekilde temin ettiğine dair belge (her ay için 500 $’lık  banka hesabı cüzdanı fotokopisi veya eşi çalışıyor ise işyerinden görev ve ücret bilgilerini gösterir belge)
9.            Yabancı makamlar önünde yapılan evliliklerle ilgili olarak evliliğin Türk makamlarınca tescil edilmiş olma şartı aranır.
 
UZUN SÜRELİ İKAMET TEZKERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER  
1. Beyanname Formu (Mardin Yabancılar Şubesinden ücretsiz olarak temin edilebilir)
2. 4 adet vesikalık fotoğraf
3. Pasaportun aslı ve fotokopisi (resimli sayfa, son girişi ve geçerlilik sürelerini gösteren sayfa)
4. Yabancının ikamet talep edeceği her ay için 500 $' lık banka hesap belgesi, döviz alım satım veya emeklilik belgesi
5. Adına kayıtlı Tapu var ise aslı ve fotokopisi
     
 İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ :Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğü Merkez/Mardin
 
 
 İLİMİZDE ÖĞRENİM GÖRECEK OLAN YABANCILAR
 
İlimizde öğrenim görecek olan yabancı uyruklu öğrencilerin, ülkelerindeki Türk Temsilciliğimizden öğrenim vizesi alarak gelmeleri ve daha sonra Mardin Yabancılar Şubesi'ne müracaat ederek ikamet tezkeresi almaları gerekmektedir.
 
 
 MÜRACAAT SIRASINDA HAZIRLANMASI GEREKLİ BELGELER ;
1.            Okuldan alacakları yeni tarihli öğrenci belgesi,
2.            Üniversite öğrencileri için “Yabancı Uyruklu Öğrenci Bilgi Formu” (Mardin Yabancılar Şubesinden temin edilecektir)
3.            Geçimini ne şekilde temin ettiğine dair belge (Her ay için 100 $’lık  Banka hesabı cüzdanı ve fotokopisi veya velayeti altındaki kişinin öğrenimi boyunca masraflarının kendisince karşılanacağına dair taahhütname)
4.            Burslu olarak eğitim alıyorlarsa bursu veren kurumdan alacağı yazı
5.            İkamet beyanname formu (Mardin Yabancılar Şubesinden ücretsiz olarak temin edilebilir)
6.            Pasaportun aslı ve fotokopisi (resimli kimlik sayfası, son giriş  kaşesi ve öğrenim meşruhatlı vizesinin bulunduğu sayfa)
7.            6 adet fotoğraf (son 6 ayda çekilmiş)
8.            18 yaşından küçük tüm yabancıların ülkemizde ikamet izni alabilmeleri için, anne ve babaları tarafından verilen, noter tasdikli olarak Türkçeye çevrilmiş ve üzerinde belgeyi veren makam tarafından basılmış "APOSTİLLE" şerhi bulunan MUVAFAKATNAME gerekmektedir. Ancak bu belge yabancının bulunduğu ülkedeki Türk Dış Temsilciliğinden Türkçe çevrisi onaylanarak ve bizzat Türk Temsilciliğinin faksından, Mardin Yabancılar Şube Müdürlüğü faksına çekildiği taktirde Apostille Şerhi aranmamaktadır.
                                  
 
ÇIKIŞINA TEMİNEN İKAMET TEZKERESİ ALMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER
 
1. İkamet Beyanname Formu (Mardin Yabancılar Şubesinden ücretsiz olarak temin edilebilir)
2. 4 adet vesikalık fotoğraf
3. Pasaportun aslı ve fotokopisi (resimli sayfa, son girişi  ve geçerlilik süresini gösteren sayfa)
4. Pasaportun süresi bitmiş ise, konsolosluğundan almış olduğu seyahat belgesi.
5. Bir takvim yılı içerisinde 1 defa çıkış tezkeresi verilir.
6. Dönüş Biletlerinin Görülmesi gerekmektedir.
7. İkamet İşlemleri İçin yabancı uyruklu şahsın bizzat Yabancılar Şubesine başvurusu gerekmektedir.
Refakat Amaçlı İkamet Tezkeresi Almak İçin Gerekli Belgeler
 
 
 
LÜTFEN DİKKAT :
          18 yaşından küçük tüm yabancıların ülkemizde ikamet izni alabilmeleri için, anne ve babaları tarafından verilen, noter tasdikli olarak Türkçeye çevrilmiş ve üzerinde belgeyi veren makam tarafından basılmış "APOSTİLLE" şerhi bulunan MUVAFAKATNAME ibraz edilmesi gerekmektedir. Ancak bu belge yabancının bulunduğu ülkedeki Türk Dış Temsilciliğinden Türkçe çevrisi onaylanarak ve bizzat Türk Temsilciliğinin faksından, Mardin Yabancılar Şube Müdürlüğü faksına çekildiği taktirde Apostille Şerhi aranmamaktadır.
 
T.C. VATANDAŞI İLE EVLİ YABANCILAR İÇİN İSTENEN BELGELER
1. İkamet Beyanname Formu (Mardin Yabancılar Şubesi'nden ücretsiz olarak temin edilebilir)
2. 4'er adet fotoğraf
3. Pasaportun aslı ve fotokopisi (resimli sayfa, son girişi ve geçerlilik sürelerini gösteren sayfa)
4. İkamet müracaatı için eşlerin her ikisinin de hazır bulunması gerekmektedir
5. Türk vatandaşı eşin cezaevi, hastane veya askerde bulunması durumunda bu durumu gösterir resmi yazı.
6. Türk vatandaşı eşin nüfus cüzdanını ve fotokopisi,
7. İlk Müracaatlarda evlilik belgesinin aslı ve fotokopisi, eğer belge Türkçe değilse , noter tasdikli tercümesini getirmelidir.
                            
 İKAMET TEZKERELİ EŞE REFAKAT İÇİN İSTENEN BELGELER
 
1. İkamet Beyanname Formu (Mardin Yabancılar Şubesi'nden ücretsiz olarak temin edilebilir)
2. 4 adet vesikalık fotoğraf,
3. Pasaportun aslı ve fotokopisi (resimli sayfa, son girişi ve geçerlilik sürelerini gösteren sayfa)
4. İkametli eşin tezkeresinin aslı ve işlem görmüş tüm sayfalarının fotokopisi,
5. İlk Müracaatlarda evlilik belgesinin aslı ve fotokopisi, belge Türkçe değilse, noter tasdikli tercümesini getirmelidir.
 
TC VATANDAŞI ÇOCUĞA REFAKAT İÇİN İSTENEN BELGELER
 
1. İkamet Beyanname Formu (Mardin Yabancılar Şubesinden ücretsiz olarak temin edilebilir)
2. 4 adet vesikalık fotoğraf
3. Pasaportun aslı ve fotokopisi (resimli sayfa, son girişi ve geçerlilik sürelerini gösteren sayfa)
4. Her ay için 500 $' lık banka hesap belgesi, döviz alım satım belgesi veya emeklilik belgesi
5. Türk vatandaşı çocuğun nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi,
6. İlk müracaat işleminde çocuğun doğum belgesi yabancı dilde ise noter tasdikli tercümesi istenir.
7. İlk müracaat işlemlerinde çocuk Türkiye'de doğduysa nüfus dairesinden alınan mernis doğum belgesi istenir.
8. Çocukla ebeveyn arasında soy isim farklılığı varsa bu farklılığı gösterir belgeler, belgeler Türkçe değil ise noter tasdikli tercümesi,
 
 İKAMETLİ ÇOCUĞA REFAKAT İÇİN İSTENEN BELGELER
 
1. İkamet Beyanname Formu (Mardin Yabancılar Şubesinden ücretsiz olarak temin edilebilir)
2. 4 adet fotoğraf
3. Pasaportun aslı ve fotokopisi (resimli sayfa, son girişi ve geçerlilik sürelerini gösteren sayfa)
4. Her ay için 500 $' lık banka hesap belgesi, döviz alım satım belgesi veya emeklilik belgesi
5. Çocuğun ikamet tezkeresinin aslı ve işlem görmüş tüm sayfalarının fotokopisi,
7. İlk müracaat işlemlerinde çocuğun doğum belgesi yabancı bir dilde ise Noter tasdikli tercümesi istenir.
8. Çocukla ebeveyn arasında soy isim farklılığı varsa bu farklılığı gösterir belgeler, bu belgeler Türkçe değil ise noter tasdikli tercümesi getirilmelidir.
 
T.C. VATANDAŞI ANNE BABAYA REFAKAT İÇİN İSTENEN BELGELER
 
1. İkamet Beyanname Formu (Mardin Yabancılar Şubesi'nden ücretsiz olarak temin edilebilir)
2. 4 adet fotoğraf
3. Pasaportun aslı ve fotokopisi (resimli sayfa, son girişi ve geçerlilik sürelerini gösteren sayfa)
4. İlk müracaat işlemlerinde çocuğun doğum belgesi yabancı bir dilde ise Noter tasdikli tercümesi istenir.
5. Türk vatandaşı ebeveynin nüfus cüzdanın aslı ve fotokopisi,
6. Türk vatandaşı anne babaya refakat edecek şahsın 18 yaşını doldurmamış olması gereklidir.
7. İlk müracaat işlemlerinde ;
 
• Anne ve baba boşanmış ise mahkemenin verdiği velayet kararı,
• Ayrı yaşıyorlar ise diğer ebeveynin muvafakatnamesi,
• Ebeveynlerden biri ölmüş olması durumunda ölüm belgesi,
• Ebeveynlerden biri gaip ise mahkemenin verdiği gaiplik belgesi istenir.
• Anne ve Babanın Noterden Tasdikli Taahhütnamesi.
 
8. Çocuğun işlemler sırasında hazır olması gerekir.
9. Çocukla ebeveyn arasında soyisim farklılığı varsa bu farklılığı gösterir belgeler Türkçe değil ise noter tasdikli tercümesi getirilmelidir.
 
 İKAMETLİ ANNE BABAYA REFAKAT İÇİN İSTENEN BELGELER
 
1. İkamet Beyanname Formu (Mardin Yabancılar Şubesinden ücretsiz olarak temin edilebilir)
2. 4 adet fotoğraf
3. Pasaportun aslı ve fotokopisi (resimli sayfa, son girişi ve geçerlilik sürelerini gösteren sayfa)
4. Ebeveynlerinin ikamet tezkerelerinin aslı ve işlem görmüş tüm sayfalarının fotokopisi
5. İlk müracaat işlemlerinde çocuğun doğum belgesi yabancı bir dilde ise Noter tasdikli tercümesi istenir.
6. İkametli anne babaya refakat edecek şahsın 18 yaşını doldurmamış olması gereklidir. İlk müracaat işlemlerinde ;
 
• Anne ve baba boşanmış ise mahkemenin verdiği velayet kararı,
• Ayrı yaşıyorlar ise diğer ebeveynin muvafakatnamesi,
• Ebeveynlerden biri ölmüş olması durumunda ölüm belgesi,
• Ebeveynlerden biri gaip ise mahkemenin verdiği gaiplik belgesi istenir.
• Anne ve Babanın Noterden Tasdikli Taahhütnamesi
7. Çocuğun işlemler sırasında hazır olması gerekir.
 
8. Çocukla ebeveyn arasında soyisim farklılığı varsa bu farklılığı gösterir belgeler Türkçe değil ise noter tasdikli tercümesi getirilmelidir.
 
 
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ AMAÇLI İKAMET TEZKERESİ İÇİN GEREKLİ BELGELER
1. İkamet Beyanname Formu (Mardin Yabancılar Şubesi'nden ücretsiz olarak temin edilebilir)
2. 4 adet fotoğraf,
3. Pasaportun aslı ve fotokopisi (resimli sayfa, son girişi ve geçerlilik sürelerini gösteren sayfa)
4. Üniversite ile Yabancı Öğretim Görevlisi Arasında Yapılmış Olan Sözleşmenin aslı ve fotokopisi,
6. Yüksek Öğretim Kurumu Başkanlığınca verilen Çalışma İzin Yazısı,
7. Üniversite tarafından yabancının işlemlerini takip edecek şahıs ile ilgili görevlendirme yazısı.
 
 
 
İŞ GÖRÜŞMESİ, TİCARİ BAĞLANTI, PİYASA ARAŞTIRMASI, MONTAJ AMAÇLI, İKAMET TEZKERESİ İÇİN GEREKLİ BELGELER
 
1. İkamet Beyanname Formu (Mardin Yabancılar Şube Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilebilir)
2. 4 adet fotoğraf
3. Pasaportun aslı ve fotokopisi (resimli sayfa, son girişi ve geçerlilik sürelerini gösteren sayfa)
4. Dış Temsilciliklerimizden ( Konsolosluktan ) Alınmış İş Görüşmesi yada Montaj Amaçlı Vize,
5. Şirketin faaliyet belgesi (Ticaret Odasından yeni tarihli alınan belge)
6. Şirketin vergi levhasının noter tasdikli aslı
7. Şirketin ticaret sicil gazetesinin noter tasdikli aslı
8. Şirketin imza sirkülerinin noter tasdikli aslı.
9. İş görüşmesi ve montaj amaçlı ikamet tezkeresi bir takvim yılı içerisinde bir defa düzenlenir.
    
 ZAYİ-YIPRANMA İÇİN İSTENİLEN BELGELER
1. 2 Adet İkamet Beyanname Formu (Yabancılar Şube Müdürlüğünden temin edilebilir)
2. 4 adet vesikalık fotoğraf
3. Pasaportun aslı
4. Pasaportun fotokopisi(Resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa.)
5. Yıpranmadan ikamet tezkeresi alacak şahsın tezkeresinin aslı
6. Zayi'den ikamet tezkeresi alacakların kayıp ettiği yerin ilçe Emniyet Müdürlüğünden veya Jandarma Karakolundan Kayıp Eşya Tutanağı getirmesi gerekir.
 
İLMİ ARAŞTIRMA, ARKEOLOJİK KAZI AMACIYLA VERİLEN İKAMET TEZKERESİ İÇİN BELGELER
1. İkamet Beyanname Formu (Yabancılar Şube Müdürlüğünden temin edilebilir)
2. 4 adet vesikalık fotoğraf
3. Pasaportun aslı ve fotokopisi (resimli sayfa ve en son girişi gösteren sayfa)
4. Kültür Müdürlüğünden Mihmandar görevlendirme yazısı
5. Mihmandarın dilekçesi
6. Amacına uygun vize alarak gelmeleri
NOT:Yabancıların ilmi araştırma, arkeolojik kazı, yüzey araştırması, inceleme vb.amaçlı ikamet tezkeresi alabilmeleri için Ülkelerinde bulunan Dış Temsilciliklerimizden vize alarak gelme zorunlulukları vardır.
İlmi Araştırma, Arkeolojik Kazı Amacıyla Gelenlerin İkamet İzni Müracaatları
 
 
MEDENİ HAL DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN İSTENEN BELGELER
1. İkamet Beyanname Formu (Yabancılar Şube Müdürlüğünden temin edilebilir)
2. 4 adet vesikalık fotoğraf
3. Pasaportun aslı ve fotokopisi (resimli sayfa ve en son girişi gösteren sayfa)
4. Türk vatandaşı eşin nüfus cüzdan aslı ve fotokopisi
5. Şahsın tezkeresinin aslı ve işlem görmüş tüm sayfaların fotokopisi
6. 2 Adet Kimlik Bilgileri Değişiklik Formu
7. Her iki eş yabancı uyruklu ise evlilik belgesinin noter tasdikli tercümesinin aslı ve fotokopisi.
8. Yabancı eşinden boşanması durumda mahkeme kararının noter tasdikli tercümesinin aslı ve fotokopisi.
9. Yabancı eşlerden birinin ölümü durumda ölüm belgesinin noter tasdikli tercümesinin aslı ve fotokopisi.
NOT : Medeni hal değişikliklerinin 15 gün içinde Yabancılar Şube Müdürlüğüne bildirilmesi gerekir Medeni hal değişikliğini zamanında bildirmeyenler hakkında idari para cezası uygulanır.
 
 KİMLİK BİLGİLERİ DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN İSTENEN BELGELER
 
1. İkamet Beyanname Formu (Yabancılar Şube Müdürlüğünden temin edilebilir)
2. 4 adet vesikalık fotoğraf
3. Pasaportun aslı ve fotokopisi (resimli sayfa ve en son girişi gösteren sayfa)
4. 2 Adet Kimlik Bilgileri Değişiklik Formu
5. Doğum belgesinin noter tasdikli tercümesinin aslı ve fotokopisi.
 
İKAMET ADRESİ DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN İSTENEN BELGELER
1. İkamet Beyanname Formu (Yabancılar Şube Müdürlüğünden temin edilebilir)
2. Pasaportun aslı ve fotokopisi (resimli sayfa ve en son girişi gösteren sayfa)
3. Şahsın tezkeresinin aslı ve işlem görmüş tüm sayfaların fotokopisi.
4. Türk vatandaşı ile evli olanlar için Türk vatandaşının 2 adet fotoğrafı ve nüfus cüzdan fotokopisi
NOT : Adres değişikliğinde bulunacak yabancılar en geç 48 saat içerisinde Yabancılar Şube Müdürlüğüne müracaat etmelidirler. İkamet değişikliğini zamanında bildirmeyenler hakkında idari para cezası uygulanır.
 
İŞ ADRESİ DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN İSTENEN BELGELER
1. İkamet Beyanname Formu (Yabancılar Şube Müdürlüğünden temin edilebilir)
2. 4 adet vesikalık fotoğraf
3. Pasaportun aslı ve fotokopisi (resimli sayfa ve en son girişi gösteren sayfa)
4. Şahsın tezkeresinin aslı ve işlem görmüş tüm sayfaların fotokopisi
5. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında gelen işyeri adres değişikliği yazısının aslı ve fotokopisi.
 
              
YABANCI BASIN MENSUPLARINA VERİLEN İKAMET İZİNLERİ  
1. İkamet Beyanname Formu (Yabancılar Şube Müdürlüğünden temin edilebilir)
2. 4 adet vesikalık fotoğraf
3. Pasaportun aslı
4. Pasaportun fotokopisi(Resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa.)
5. Basın Kartı aslı ve fotokopisi
 
NOT: İlk ikamet izinleri İçişleri Bakanlığının talimatı ile verilir.
                            
TEDAVİ AMAÇLI VERİLEN İKAMET İZİNLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER 
1. 2 Adet İkamet Beyanname Formu (Yabancılar Şube Müdürlüğünden temin edilebilir)
2. 4 adet vesikalık fotoğraf
3. Pasaportun aslı.
4. Pasaportun fotokopisi(Resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa.
5. Tedavi gördüğü kurumdan, İl sağlık müdürlüğünce onaylatılmış (heyet) rapor.
6. Tedavi görecek yabancının 1.Derecede Yakınları (Eş,Anne-Baba ve Çocukları) refakatli olarak ikamet tezkeresi alabilir(Refakatçilerden Eş Noterden tasdikli Evlilik belgesi, Anne-Baba ve çocuk doğum belgelerini ibraz etmelidir). Belgeler Türkçe değilse Noter Tasdikli Tercümesi gerekmektedir.
7. Cocukla ebeveyn arasında soyisim farklılığı varsa bu farklılığı gösterir belgeler Türkçe değil ise noter tasdikli tercümesi getirilmelidir.
Yabancılar-Diğer İkamet Müracaatları
 
BAKANLIK EMİRİ İLE İKAMET ALANLAR 
1. İkamet Beyanname Formu (Yabancılar Şube Müdürlüğünden temin edilebilir)
2. 4 adet vesikalık fotoğraf
3. Pasaportun aslı ve fotokopisi (resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa)
4. Daha önceden ikamet tezkeresi alınmış ise tezkerenin aslı ve işlem görmüş tüm sayfalarının fotokopisi.
 
ÇALIŞMA İZNİ ALABİLMESİNİ TEMİNEN VERİLEN İKAMET TEZKERESİ İÇİN İSTENEN BELGELER
 
1. İkamet Beyanname Formu (Yabancılar Şube Müdürlüğünden temin edilebilir)
2. 4 adet vesikalık fotoğraf
3. Pasaportun aslı ve fotokopisi (resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa)
4. Daha önceden ikamet tezkeresi alınmış ise tezkerenin aslı ve işlem görmüş tüm sayfalarının fotokopisi.
5. Şirketin imza sirkülerinin fotokopisi
6. Şirketin yeni tarihli faaliyet belgesinin Fotokopisi
7. Şirketin vergi levhasının fotokopisi
8. Şirketin ticaret sicil gazetesinin fotokopisi
9. Yabancı Uyruklu Şahısın ve imza sirkülerinde imza yetkisi bulan şirket yetkilisi ile birlikte bizzat başvurmaları gerekir.
                    
HAYMATLOS, ISKAT, MÜLTECİ VE SIĞINMACILARA VERİLEN İKAMET TEZKERESİ İÇİN GEREKLİ BELGELER
 
1. 2 Adet İkamet Beyanname Formu (Yabancılar Şube Müdürlüğünden temin edilebilir)
2. 4 adet vesikalık fotoğraf
3. Pasaportu olan şahısların, pasaportunun aslı ve işlem görmüş tüm sayfalarının fotokopisi.
4. İkamet tezkeresinin aslı ve işlem görmüş tüm sayfalarının fotokopisi
5. Sığınma amaçlı ikamet tezkeresi almak isteyen yabancıların Yabancılar Şube Müdürlüğümüzün Göç-İltica ve Vatandaşlık Büro Amirliğine müracaatları gerekmektedir.
 
 
AB GENÇLİK PROGRAMI KAPSAMINDA (Erasmus, Socrates, Leonardo Da Vinci ve Gençlik, Gönüllü Hizmetli) ÜLKEMİZE GELEN YABANCILAR İÇİN GEREKLİ BELGELER
 
1. 2 Adet İkamet Beyanname Formu (Yabancılar Şube Müdürlüğünden temin edilebilir)
2. 4 adet vesikalık fotoğraf
3. Pasaportun aslı
4. Pasaportun fotokopisi(Resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa.
5. Yabancıların anılan projeler kapsamında geldiklerine dair yurtdışı kurum yazısı.
6. Ülkemizde ne kadar süre ile kalacaklarını gösterir kurum yazısı.
7. Devlet Planlama Teşkilatı'nın yazısı.
8. Gönüllü Hizmetlilerde yaş sınırı 18–30 yaş arasıdır.