Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

TrafikTescil

Giriş
TRAFİK TESCİL İŞLEMLERİNDE UYULACAK TEMEL ESASLAR
 
1-      Trafik Tescil Bürolarındaki her türlü Tescil işlemi, yalnız araç sahibi veya kanuni vekilleri tarafından takip edilir.
 
2-      Şirket adına tescil kaydı bulunan araçların her türlü tescil işlemlerinde, şirket evraklarının aslı görülmek suretiyle fotokopileri tescil birimi tarafından teslim alınır.
 
3-      Noter satışıyla aracın devrini alıp plaka değişikliği talebinde bulunmayan alıcılar ruhsatlarını, satış tarihini takip eden 15 iş günü içerisinde noter satışının yapıldığı il veya ilçeye bağlı bulunan Trafik Tescil kuruluşuna şahsen müracaat ederek alabilirler. Bu 15 günlük süre içerisinde ruhsatını almak için ilgili trafik birimine müracaatta bulunmayan vatandaşların ruhsatları, nüfus idaresi kayıtlarında bulunan ikamet adreslerine APS yoluyla gönderilir.
 
4-      Noter satışıyla aracın devrini alıp plaka değişikliği talebinde bulunan şahıs veya şirketlerin plaka değişikliği işlemleri; araç sahibinin şahıs olması durumunda, nüfus dairesi kayıtlarında yer alan ikamet adreslerine bağlı Trafik Bürolarında; araç sahibinin şirket olması durumunda, şirketin ticaret sicil gazetesinde belirtilen adrese bağlı trafik tescil kuruluşunda gerçekleştirilir.
 
5-      Araç tescil kayıtlarında yer alan adres güncelleme işlemleri nüfus dairesindeki kayıtlar esas alınarak yapılır.
 
6-      İlk tescili yapılacak olan araçların tescil işlemleri; aracın satın alınma tarihinden itibaren üç ay içinde, araç sahibinin nüfus dairesi kayıtlarında yer alan ikamet adresine bağlı il veya ilçe Trafik Tescil kuruluşlarına şahsen müracaatlarıyla yapılır.
 
 
 
SÜRÜCÜ BELGELERİ İŞLEMLERİNDEKİ ÖNEMLİ HUSUSLAR
 
               1-Sağlık Raporunun ve Adli sicil belgesinin tarihinin 1 yıl geçerli olması gerekmektedir.
               2-Diplomanın ıslak mühürlü olması mecburidir.