Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

Top-des-pol--sube-mudurlugu

Giriş
 
 

TOPLUM DESTEKLİ POLİSLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

 

Modern toplumların en temel ihtiyaçlarının başında güvenlik gelmektedir. Güvenlik, modern yaşamın sorunları ile karşı karşıya kalan günümüz insanının devletten talep ettiği hizmetlerin en önemlisidir.

 

Güvenli ortamın sağlanmasında toplumla polis arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, toplumun güvenlik hizmetlerine katılım ve katkısının sağlanması büyük önem taşımaktadır. Toplumun güvenlik hizmetine katkıda bulunmasını sağlamak suçla mücadeleye de olumlu yönde etki etmektedir. Toplumun katılımına ve desteğine imkan vermeyen polislik yaklaşımlarının, güvenliğin sağlanmasında genel anlamda sınırlı kaldığı ve etkili olamadığı kabul görmektedir.

 

Gelişmiş demokratik ülkelerde toplumun güvenlik hizmetlerine katılım ve desteği yüksek oranlarda iken ülkemizde bu oran alt düzeylerde kalmaktadır. Bu durum, toplumun katılım ve desteğini sağlayan, güvenlik hizmetlerine ilişkin kararların alınması ve uygulanmasına toplumu da dahil eden polisin inisiyatif kullanmasını arttıran bir hizmet sunma anlayışı olarak güvenlik politikasında Toplum Destekli Polislik (TDP) anlayışını ön plana çıkarmıştır.

 

TDP anlayışı çerçevesinde güvenlik politikalarında ve stratejilerinde toplumun talepleri öncelikli olarak göz önünde bulundurulmaktadır. Bu doğrultuda, suç işlenmeden önce suçu doğuran sebepler araştırılarak, suç işlenmesinin önüne geçilmeye çalışılmaktadır.

 

Kısacası, TDP güvenli bir toplum ve huzurlu bir hayatı sağlamak konusunda üzerinde sorumlulukları olan kesimlere (Kamu Kurum ve Kuruluşları, Eğitim Kurumları, STK’lar, Dernekler, Muhtarlar, Esnaflar ve Mahalle sakinleri) sorumlulukları konusunda farkındalık oluşturarak, onların desteğini ve katkısını alarak güvenlik politikalarını şekillendirmek ve uygulamaktır. 

 

Halkımızın daha huzurlu ve güvenli bir ortamda yaşamaları, eğitim çağındaki çocuklarımızın ve gençlerimizin suç, şiddet ve kötü alışkanlıklardan korunmaları amacıyla Mardin Emniyet Müdürlüğü olarak Toplum Destekli Polislik anlayışı çerçevesinde fedakarcaçalışılmaktadır. Bu amaçla tüm birimlerimiz üzerine düşen görevleri layıkıyla yerine getirmeye çalışmaktadır.

 

Halkımızın güveni ve huzuru bizim gururumuzdur.

 

 

 

Toplum Destekli Polislik Amacı;

 

Toplumsal katılımı sağlayan, çevrenin sosyal yapısıyla bütünleşmiş, topluma olabildiğince yakın, kaliteli güvenlik hizmeti sunan ve toplumun güvenlik taleplerine her durumda cevap veren, güvenlik olgusuna bütüncül yaklaşan örnek bir polis modeli oluşturmayı ve bu modeli bütün polis birimlerine benimsetmektir.

 

TDP’nin uygulamaya ilişkin amaçları, güvenlik hizmetlerinin yürütülmesine yönelik, hizmet sunulan yer odaklı kendine özgü karakteristikleri bulunan hedefleri içerir.

 

Toplum Destekli Polislik uygulamaları kapsamında güvenlik hizmetlerinin kalite ve verimliliğinin yükseltilmesi ve polis-toplum ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik aşağıda belirtilen etkin çalışmalar gerçekleştirilecektir;

 

1. Toplumun öncelikli güvenlik beklentileri ve önerilerinin tespitine yönelik güvenlik memnûniyet ölçümleri yapılarak, müşteri odaklı hizmet anlayışı geliştirilecek,

 

2. Toplum temsilcileri (Sokak/Site, Komşular Birliği, Mahalle Komşular Birliği, Kent Güvenlik Danışma Kurulu) ile periyodik güvenlik sorunlarını paylaşım toplantıları düzenlenerek, toplumun güvenli yaşama katılım ve katkıları sağlanacak,

 

3. Toplumda suçtan mağdur olmuş şahıslara Toplum Destekli Polis temsilcileri tarafından psikolojik ve moral destek sağlanacak,

 

4. Eğitim çağındaki çocuklarımızın ve gençlerimizin suçlara ve kötü alışkanlıklara karşı korunmasına yönelik etkin çalışmalar yürütülecek,

 

5. Suçların oluşumuna etki eden olumsuz faktörlerin belirlenmesi ve giderilmesine yönelik ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirliği sağlanarak çalışmalar yürütülecek,

 

6. Halkın suçlara karşı kendini koruma arzusu ve güvenli yaşamın sağlanmasına yönelik toplumsal bilinçlendirme etkinlikleri yapılacak,

 

7. Toplumda meydana gelen olayların sosyal, ekonomik, psikolojik ve diğer nedenlerini araştırmaya yönelik Polis – Üniversite/Eğitim Kurumları işbirliğinde bilimsel çalışmalar yapılacak,

 

8. Toplumsal kesimlerin, sosyal ve kültürel etkinliklerine katılımı sağlanarak, polis - halk ilişkisi geliştirilecek,

 

9. Suçların önlenmesine yönelik gerçekçi verilere dayalı suç analizleri ve suçlu profillerinin çıkartılması sağlanacak,

 

10. Toplumda oluşan güvenlik kaygısı ve suç korkusunun giderilmesi ve kentlerdeki yaşam kalitesinin yükselmesine yönelik etkin çalışmalar yapılacak,

 

11. Önleyici güvenlik hizmetleri kapsamında halkı bilgilendirme ve bilinçlendirmeye yönelik programlar ve kampanyalar düzenlenecek,

 

12. Güvenlikte toplumsal sorumluluk bilincinin geliştirilmesi kapsamında panel, konferans, seminer, sempozyum ve benzeri toplumsal etkinlikler düzenlenecek,

 

13. Toplum Destekli Polislik hizmetlerinde etkinliği ve verimliliği artırmaya yönelik personel eğitimleri çağın gereklerine uygun geliştirilerek, personel güncel şartlara uyumlu hâle getirilecek,

 

14. Güvenlik konusundaki toplumsal beklenti ve gereksinimlere cevap verebilmek için hizmetlere uygun nitelikte uygulama projeleri ve modelleri geliştirilecek,

 

15. Çağın gereklerine uygun geliştirilen Toplum Destekli Polis anlayışının bütün personele yaygınlaştırılması için etkin çalışmalar gerçekleştirilecektir.

 

UYGULAMAYA İLİŞKİN AMAÇLAR

 

Toplum Destekli Polisliğin Uygulamaya İlişkin Amaçları;TDP’nin temel ilkeleri dikkate alınarak uygulanacağı yerin sosyo-kültürel yapısına, demografik (nüfusla ilgili), ekonomik ve diğer koşullarına göre belirlenir.

 

TDP ile genel olarak aşağıdaki amaçlar öngörülmektedir:

 

·        Suçlarda meydana gelen sayısal artışla birlikte toplumda ortaya çıkan genel güvensizlik hissini azaltmak, toplumdaki bireylerin devlete güvenini sağlamak,

 

·        Çevresel koşulların etkisiyle kişilerde görülmeye başlanan kişisel güvensizlik algılamasının izlerini azaltmaya çalışmak,

 

·        Suç korkusunu azaltarak kentlerdeki yaşam kalitesinin yükselmesine katkıda bulunmak,

 

·        Suç analizi ve hizmet alanlarına ilişkin analitik çalışmalar yapılmasını sağlamak,

 

·        Sorunların çözümünde toplumdaki bireyler ile işbirliğinde bulunmak ve buna öncelik vermek,

 

·        Geleneksel polislik faaliyetlerini devam ettiren, hizmet sunma öncelikli, kendiliğinden harekete geçen polislik yaklaşımını benimsemek,

 

·        Önleyici güvenlik hizmetleri kapsamında programlar ve kampanyalar düzenlemek,

 

·        Sosyal çevreyle ve hizmet sunulan insanlarla bütünleşmek,

 

·        Toplumun bir parçası olmak, polisin görevli olduğu sosyal ve coğrafi çevreyi en iyi şekilde tanımasını ve toplumdaki bireylerle yüz yüze iletişim için polis kaynaklarını planlamak ve uygulamaya koymak,

 

·        Yönetimde kalite ve etkililik için uygulamaya ilişkin koordinasyonu ve ekip çalışmasını sağlamak,

 

·        Eğitimleri geliştirmek ve güncel şartlara uygun hâle getirmek,

 

·        Toplumun da katılımının sağlandığı genel güvenlik hizmetlerini bilgi ve insan odaklı anlayışla yürütmek,

 

·        Güvenlik konusundaki toplumsal gereksinimlere ve taleplere cevap verebilmek için hizmetlere uygun nitelikte uygulama modelleri geliştirmek,

 

·        Güvenlik hizmetlerinin yürütülmesinde geliştirilecek yeni çalışma anlayışı ile birlikte görevli bütün polis birimlerinin sorumluluk almalarını sağlamak,

 

·        Güvenlik hizmetlerinin daha iyi bir şekilde sunulabilmesi için teknolojik araçların kullanımını, hizmete uyarlanmasını ve geliştirilmesini sağlamak.

 

 

 

 

 

TOPLUM DESTEKLİ POLİSLİK FAALİYETLERİ

 

İHTİYAÇ SAHİBİ ÖĞRENCİLERE AYAKKABI VE KIRTASİYE YARDIMI
 
Ayakkabı Yardımı : Mardin Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Şube Müdürlüğü olarak ihtiyaç sahibi öğrencilerimize bir katkıda biz yaparak en azından bir ihtiyaçlarının giderilmesi adına yaptığımız destek arayışımız neticesinde, İstanbul’da hizmet veren Ziylan Mağazacılık 223 çift ayakkabı bağışında bulunmuştur. Bu kapsamda Mardin Merkez, Nusaybin, Kızıltepe ve Derik İlçelerimiz arasında ayakkabılar eşit olarak bölünerek öğrencilerimize ulaştırılmak üzere ilçelerimize gönderilmiştir.
Okullarımızca tespit edilen ihtiyaç sahibi öğrencilere ilk dağıtım Toplum Destekli Şube Müdürlüğümüzce gerçekleştirilmiştir.
            Kırtasiye Malzemesi Yardımı :
                İlimiz Saraçoğlu Mahallesinde bulunan Anafartalar İlköğretim okulu anasınıfına ziyarette bulunulmuş ve  öğrencilerine Şube Müdürlüğümüz tarafından kırtasiye yardımı yapılmıştır.
 

 

Ayakkabi_kirtasiye_Yardimi.JPG

Ayakkabi_kirtasiye_Yardimi_a.JPG

Ayakkabi_kirtasiye_Yardimi_b.JPG

Ayakkabi_kirtasiye_Yardimi_c.jpgİLKOKUL ÖĞRENCİLERİ BİLGİLENDİRME ÇALIŞMALARI

 
İlimiz merkez ilköğretim okullarında öğrenim gören 1-2 ve 3. Sınıf öğrencilerine yönelik “zararlı alışkanlıklar ve korunma yolları, kendi güvenliğimiz için yapılması gereken davranışlar, Polis Ne Yapar konulu çizgi film izletişi ve internet güvenliği” konularında bilgi verilmektedir. Bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerimize devam edilmektedir.
 

ogrencileri_bilgilendirme.JPG

 

HEDİYENİZ KİTAP OLSUN, GELECEĞİMİZ AYDIN OLSUN  KİTAP TOPLAMA KAMPANYASI
 
23 Ekim – 30 Aralık 2013 tarihleri arasında bağışçılardan toplanacak kitapların (Milli Eğitim Bakanlığının öngördüğü yayınlar ve gençlik klasikleri, çocuk hikayeleri, romanlar) kampanya çerçevesinde ihtiyaç sahibi okullara ulaştırılması amaçlanmıştır. Vatandaşlarımızın kampanya konusunda haberdar edilmesini sağlamak amacıyla Afişler basılarak popülasyonun yoğun olduğu alışveriş merkezleri, otobüs-minibüs durakları, camiler ve parklara asılarak kampanyaya katılımının artırılması hedeflenmiştir.
Bu kapsamda toplam 200 adet kitap toplanmış olup ihtiyaç sahibi okullara dağıtılması amacıyla planlama yapılmaktadır.
 
kitap_kampanyasi.jpg
 
 KURBAN ETİ DAĞITIMI (2013 )
 
Polis ve vatandaş arasındaki birlik, beraberlik ve kardeşliğin amaçlandığı bu kampanya ile bu yıl kutladığımız Kurban Bayramında 33 Afgan, 156 Suriyeli olmak üzere 584 ihtiyaç sahibi aileye polislerin kestikleri kurbanlardan toplam 1600 kg et ulaştırılması sağlanmıştır.
Kurban Bayramı nedeni ile arife günü Mardin merkezde bulunan yaklaşık 400 esnafa bayram ziyaretinde bulunulmuştur. Ziyaretlerde yaklaşık 1500 vatandaşla bayramlaşma yapılmıştır.
 
Kurban_eti_dagitimi.jpgKurban_eti_dagitimi_a.jpg
MARDİN GENÇLERİNİ KUCAKLIYOR ÇOGEP PROJESİ (2)
 
Giriş: Güvenli Hayat ve Güvenli Gelecek İçin Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında 2013 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü’nce kabul edilip finanse edilen ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan ‘‘Mardin Gençlerini Kucaklıyor’’ (ÇOGEP) projenin açılışı 31 Ekim 2013 tarihinde Derik İlçesi Seydi Keskin Ortaokulu öğrencileri ile yapılmıştır.
              Kapsam: Proje süresince Mardin Derik ve Mazıdağı ilçe merkezlerinde bulunan 12 ortaokulda öğrenim gören 5-6-7 ve 8. sınıf öğrencilerine yaklaşık 3270 öğrenci ile öğretmen ve okul idarecisi katılmıştır.
              Katılımcı öğrenci ve misafirlerin Mardin İl merkezindeki tarihi ve turistik yerlerin gezilmesi, sinema gösterimi, Polisevinde yemek ikramı ve ardından eğlence programına katılımı sağlanmıştır.
 
mardin_gencleri_kucakliyor.jpg
mardin_gencleri_kucakliyor_a.jpg
OKULLARDA BİLGİLENDİRME BİLİNÇLENDİRME ÇALIŞMALARI
 
         İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce hazırlanan proje kapsamında Mardin Valiliğimizin 08.11.2013 tarihli uygun görüş ve onayı ile okullarımızda lise düzeyinde eğitim gören öğrencilerin sınıf rehberlik derslerinde Toplum Destekli Polis, Asayiş, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçla Mücadele, Çocuk ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri tarafından 18.12.2013 tarihinde “Polislik Mesleği hakkında bilgilendirilmeleri, zararlı alışkanlıklar ve korunma yolları, internet güvenliği,trafik, terör, kendi güvenliğimiz için dikkat edilmesi gereken hususlar” konularında bilgilendirilme ve bilinçlendirme çalışmalarına başlanılmıştır. Proje 2014 eğitim ve öğretim boyunca devam edecektir.
 
okul_bilgilendirme_bilinclendirme.jpg

 

okul_bilgilendirme_bilinclendirme_a.JPG

 
TAKİP DESTEK PROJESİ  
 
         Proje kapsamında İl merkezimizde güvenlik kamerası kullanan işyeri, kurum ve kuruluşlarının tespiti yapılmaktadır. Tespit edilen kameraların lokasyonları interaktif bir harita üzerinde işaretlenerek, meydana gelebilecek bir olayda, adli birimlerimizin vakit kaybetmeden kayıtlı adreslerdeki ilgili kamera görüntülerine ulaşılmasını sağlayacaktır. Proje kapsamında 305 kamera noktası harita üzerinde tespit edilmiştir.
 
takip_destek_projesi.jpg

 MUHTAR ve ESNAF ZİYARETLERİ

 

 

 

İlimiz merkezinde bulunan mahalle muhtarları mahalle polislerimiz tarafından sık sık ziyaret edilmişlerdir. 2012 yılında Muhtarlar Derneği seçim toplantısı için düzenlenen yemekli organizasyonuna katılım sağlanmıştır.

 

İlimizde bulunan işyerleri ve esnaflar ziyaret edilerek, sorun ve şikayetleri dinlenmiş, aktarılan sorun ve şikayetlerin emniyet ve asayiş ile ilgili olan kısımları ilgili birimlere iletilerek imkanlar ölçüsünde çözülmüştür.

 

Ayrıca, esnaflara yönelik olarak, işyeri hırsızlığına karşı esnafı bilinçlendirmek ve bilgilendirmek amacıyla çok sayıda broşür dağıtılmıştır. Özellikle hırsızlık olaylarını önleme amacıyla işyerlerine esnafların kendi imkanları elverdiği ölçüde kamera, alarm vb. gibi güvenlik için önemli olan cihazlar taktırmalarının caydırıcı bir tedbir olarak önemli olduğu iletilmiş, böylece polise de yardımcı olunacağı ifade edilmiştir.

 

Bu çalışmalar aynı zamanda Mardin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığına da iletilerek esnafımızın hırsızlığa ve diğer suçlara karşı korunması sağlanmaya çalışılmıştır.

 

 

 

 

 

 

 TDP1.jpg
 

 

 

 

 

 

 

MUHTARLARLA YAPILAN HUZUR TOPLANTISI

 

 

 

11 Nisan 2012 tarihinde Polisevinde İl Emniyet Müdürümüz Sayın Derviş KARA başkanlığında, Emniyet Müdür Yardımcıları, TDP Şube Müdürlüğü personeli ve merkezde bulunan tüm mahalle muhtarlarının katılımıyla Huzur Toplantısı düzenlenmiştir.

 

Toplantıda, Mardin’in Türkiye’de iller arasında en huzurlu 3. Kent olduğu dile getirilerek, bu huzurun bozulmaması için Emniyet Teşkilatının üzerine düşen görevleri yerine layıkıyla getirmeye çalıştığı ifade edilmiş, daha huzurlu bir Mardin oluşturmak amacıyla mahalle muhtarlarından mahallelerin sorunları ve sorunlara ilişkin öneriler dinlenilmiştir.

 

İletilen sorun ve şikayetler ilgili birimlere iletilerek gerekli tedbirler alınmıştır

 

 

 

 

 

 TDP2.jpg

 

 

 

HANE ZİYARETLERİ

 

TDP’nin asli hizmetlerinden olan esnaf ziyaretlerine paralel olarak, sorumluluk alanımızda ikamet etmekte olan mahalle sakinlerimizle birebir iletişim kurmak ve sorunlarını dinlemek amacıyla hane ziyaretlerinde bulunulmaktadır.

 

Ziyaret edilen hane halkına TDP Şube faaliyetleri hakkında açıklayıcı bilgiler verilmekte, hasta vatandaşlarımıza acil şifalar ve esenlik dileklerinde bulunulmaktadır. Sorun ve şikayetlerine yönelik, karşılıklı çözüm arayışlarına gidilmektedir. Ayrıca hanelere yapılan hırsızlık olaylarına karşı vatandaşlarımızın alabilecekleri önlem ve tedbirler hakkında yol gösterilip, olumsuz acil durumlarda 155 Polis İmdatı aramaları telkininde bulunulmaktadır.

 

 

 

 

 

 TDP3.jpg

 

 

 

KAMU KURUM VE KURULUŞ ZİYARETLERİ

 

TDP Şube Müdürlüğü olarak kamu kurum ve kuruluşların önemli gün ve yıl dönümlerinde günlerini kutlamak, kurum müdür ve çalışanları ile tanışmak, kurumların yaptıkları faaliyetler hakkında bilgiler almak, şubemizin de yaptığı etkinlik ve faaliyetler hakkında kurumları bilgilendirmek amacı ile ziyaretler gerçekleştirilmektedir.

 

 

 

 

 

TAZİYE ZİYARETLERİ

 

Halkımızın sevinçli ve mutlu günleri ile birlikte, kötü günlerinde de acılarına polis olarak ortak olunmaktadır. Vefat eden vatandaşlarımızın yakınlarına, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personeli olarak İl Emniyet Müdürlüğümüz adına taziye ziyaretlerinde bulunularak acıları paylaşılmaktadır. Yapılan taziye ziyaretleri ile polisin, her zaman vatandaşın yanında olduğu gösterilmektedir.

 

 

 

HALKI BİLGİLENDİRME ve BİLİNÇLENDİRME FAALİYETLERİ

 

 

 

Güvenlik hizmetlerinin, toplumun katılım ve desteğini sağlayarak etkin ve hızlı bir şekilde yürütülmesi, toplum-polis ilişkilerinin geliştirilmesi, suçla mücadelenin güçlendirilmesi ve polislik hizmetlerinde toplumun güvenlik memnuniyetini yükseltmeye yönelik çalışmalar çok büyük önem arz etmektedir.

 

Bu bağlamda, 2012 yılı içinde Toplum Destekli Polislik çalışmaları kapsamında il merkezinde bulunan esnaflarımız,  resmi ve özel kurumlar ziyaret edilmiş, güvenliğe ilişkin sorunlar ve öneriler alınmış, mahalle sakinlerine ve esnaflara hırsızlık olaylarına karşı hazırlanan (5000)  adet broşür dağıtılmıştır.

 

Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın, çağımızın en önemli iletişim araçlarından biri olan interneti verimli ve güvenli bir şekilde kullanmaları amacıyla anne ve babaları bilinçlendirme çalışmaları çerçevesinde bastırılan, 10.000 adet “Aile, Çocuk ve İnternet Güvenliği” başlıklı broşür ile vatandaşların kontör dolandırıcılığına karşı bilinçlendirilmesi, suç ve suçlulardan korunması çalışmaları kapsamında 750 adet afiş bastırılmıştır.

 

2012 yılı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Mardin Şehir Stadyumuna gelen bütün vatandaşlara “Mahalle Polisliği” ve “Aile, Çocuk ve İnternet Güvenliği” başlıklı broşürler dağıtılmıştır.

 

Kontör dolandırıcılığına karşı hazırlanan afişler, halkın yoğun olarak bulunduğu ve herkes tarafından görülebilecek, bankalar, postaneler emniyet ve kamu binaları ve alışveriş merkezleri ile işyerleri girişlerine asılmıştır.

 

Ayrıca, söz konusu afiş, broşür ve kartlar, tüm ilçelere de gönderilerek, il genelinde vatandaşların suçtan korunması ve suçlulara karşı bilinçlendirilmesi sağlanmıştır.

 

 

 

 TDP4.jpg

 

 

 

ÖĞRENCİLERİ BİLGİLENDİRME VE BİLİNÇLENDİRME FAALİYETLERİ

 

 

 

Güvenli Hayat ve Güvenli Gelecek için Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) Projesi kapsamında “Bilinçli Gençlik, Güvenli Mardin” ÇOGEP projesi hazırlanmıştır.

 

Söz konusu proje kapsamında öğrencileri suç, şiddet ve kötü alışkanlıklara karşı bilinçlendirilmek amacıyla Mardin merkezde bulunan toplam 17 lisenin 10. sınıflarında okuyan yaklaşık 2500 öğrenciye “Madde Bağımlılığı ile Mücadele, Asayiş ve Toplum Destekli Polislik” konularında eğitim seminerleri düzenlenmiştir.

 

 Eğitim seminerlerinde; öğrencilerle olumlu iletişim kurulması amacıyla öğrencilere, kek ve meyve suyu ikram edilmiş, ayrıca bir dosya içerisinde, seminerde anlatılan bilgilendirme ve bilinçlendirme konularını içeren el broşürü, kitap ayracı, kalem ve not defteri hediye edilmiştir.

 

İlköğretimçağındaki çocuklarımıza yönelik olarak, önyüzünde trafikteki doğru ve yanlışların neler olduğu, kötü ve zararlı alışkanlıklar ile art niyetli insanlar tarafından kendilerine gelebilecek tehlikelere karşı nasıl davranmaları gerektiği hususunda uyarı amaçlı bilgiler, arka yüzünde ise ders programı, takvim ve çarpım tablosundan oluşan (10.000) adet öğrenci kartları bastırılmıştır.

 

Bu kartlar, TDP Şube Müdürlüğügörevlileri ile okul irtibat görevlisi polisler tarafından okul ziyaretleri esnasında ilköğretim öğrencilerine dağıtılmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

TDP5.jpg 


TDP6.jpg

 

 

 

BAYRAMLAŞMA

 

 

 

Dini Bayramlarımızın toplumda kaynaşma, sevinçleri ve acıları paylaşma, birlik ve beraberlik içinde yaşamak için gerekli olan hoşgörüyü pekiştirmek için bir vesile olduğu aşikardır.

 

Bu çerçevede, halkımızın sevincine ortak olmak amacıyla 2012 yılı Ramazan Bayramında yaklaşık 400 işyeri ve kahvehaneler ziyaret edilerek 1000 vatandaşlarımızla bayramlaşma yapılmıştır.

 

Kurban Bayramında ise arife günü Mardin merkezde bulunan yaklaşık 400 esnafa bayram ziyaretinde bulunulmuştur. Ziyaretlerde yaklaşık 1500 vatandaşla bayramlaşma yapılmıştır.

 

Kurban Bayramında, maddi durumu iyi olmayan aileleri bayramda sevindirmek ve vatandaşlarımızla kaynaşmak amacı ile bayramın 1.ve 2. günü kurban kesen polislerden gönüllülük esasına göre toplanan yaklaşık 400 kg et mahalle muhtarlarıyla birlikte yardıma muhtaç 210 aileye dağıtılmış ve ailelerle bayramlaşma yapılmıştır.

 

 

 

Bayramlaşma esnasında, taziyesi olan vatandaşlar ziyaret edilerek acıları paylaşılmıştır. Aynı zamanda polislerle bayramlaşma yapan çocuklara şeker dağıtılmıştır.

 

 

 

TDP7.jpg

 

 

 

 

 

 

GIDA VE GİYECEK YARDIMLARI

 

 

 

Müdürlüğümüz personeli tarafından TDP Şube Müdürlüğüne verilen elbise ve eşyalar muhtarlar aracılığı ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılmıştır.

 

Ayrıca, Mardinli hayırsever bir vatandaşımız tarafından bağışlanan 200 çift kışlık bot; ekonomik durumu iyi olmayan çocuklara dağıtılmak üzere Derik, Mazıdağı ve Savur İlçe Emniyet Amirliklerine gönderilmiştir.

 

 

 

TDP8.jpg

 

 

 2008 YILINDAN GÜNÜMÜZE GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJELER

 

 

 

Mardin Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce, kurulduğu günden bu yana eğitim çağındaki çocuklarımızın ve gençlerimizin sosyal ve kültürel yönden gelişmeleri, suç, şiddet ve kötü alışkanlıklardan korunmasına yönelik birçok proje gerçekleştirmiştir.

 

 

 

Bu projeler sırasıyla;

 

 

 

1.”Beyaz Perde, Beyaz Sayfa” Projesi:

 

2009 yılında tamamlanan “Beyaz Perde, Beyaz Sayfa” Projesi kapsamında Mardin Gezisi Programına, Mardin merkeze bağlı taşımalı Köy İlköğretim Okullarından, 6., 7. ve 8. sınıflarda eğitim gören öğrencilerle birlikte görevli öğretmen, servis şoförü, protokol mensubu ve davetli olmak üzere toplam 3044 kişi katılmıştır. Mardin Valiliğinin 20.000 TL finansmanıyla desteklenmiştir.

 

 

 TDP9.jpg
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.”Mardin Köylerini Kucaklıyor” SODES Projesi

 

2010 yılında tamamlanan “Mardin Köylerini Kucaklıyor” Sosyal Destek Programı (SODES) Projesi kapsamında Mardin Gezisi Programına, İlçelere bağlı taşımalı eğitim yapan Köy İlköğretim Okulları 6., 7.ve 8.sınıflarda eğitim gören öğrencilerle birlikte, görevli öğretmen, servis şoförü ve diğer davetliler olmak üzere toplam 15.120 kişi katılmıştır. Proje 250.000 TL finansmanla desteklenmiştir.

 

 

 

TDP10.jpg

  

 

 

 

3.”Mardin Gençlerini Kucaklıyor” SODES Projesi

 

“Mardin Köylerini Kucaklıyor” projesinin devamı olan bir projedir. Söz konusu proje Mardin ilçe merkezlerindeki ilköğretim okullarında okuyan 6. 7. ve 8. Sınıf öğrencilere yönelik olarak düzenlenmiştir.

 

2011 Kasım ayında tamamlanan ve 298.000 TL ile desteklenen “Mardin Gençlerini Kucaklıyor” SODES projesi kapsamında 15.120 kişinin hedeflenmiş olup, projenin başarıyla uygulanması neticesinde öngörülen sayı arttırılarak 18.100 kişiye ulaşmıştır.

 

Proje kapsamında, haftanın üç günü, her gün ortalama olarak 150 öğrenci programa katılmıştır. Aynı zamanda öğrencilerle birlikte sorumlu öğretmenleri, servis şoförleri, STK temsilcileri ile zaman zaman imamlar, muhtarlar da misafir edilmişlerdir.

 

Gelen gruplara ilk önce, Mardin Müzesi gezdirilmiş, daha sonra SineMardin’de sinema filmi izlettirilmiştir. Sinema bitiminde öğrencilere, filmle ilgili sorular sorulup soruları bilen öğrencilere çeşitli hediyeler verilmiştir. Akabinde öğrencilere kek ve meyve suyu ikram edilmiştir.

 

Daha sonra öğrencilere sırasıyla Sakıp Sabancı Kent Müzesi, Hatuniye ve Kasımiye Medreseleri gezdirilmiştir. Gezilerden sonra programın son noktası olan Polisevine gelinerek öğrencilerle birlikte yemek yenilmiştir. Yemek sonrası düzenlenen mini eğlence programında çocuklar şarkı söylemiş, şiir okumuş, oyunlar oynamış, skeç ve dans gösterilerinde bulunmuşlardır.

 

Öğrencilerle yapılan mülakatlarda birçoğunun ilk defa Mardin’i gezdikleri, yaşadıkları Mardin’in güzelliklerinin farkında olamadıkları, bu etkinlik sayesinde yaşadıkları ilin tarihi ve turistik mekanlarını görme, sinemaya gitme ve polislerle tanışıp, aynı ortamda yemek yeme imkanı bulduklarını ifade etmişlerdir.

 

Etkinlik bitiminde de öğrenciler mutlu bir şekilde ilçelerine uğurlanmışlardır.

 

 

 

 

 

TDP11.jpg

  

 

 

 

4. “Güvenli Mardin” SODES Projesi

 

2010 yılında tamamlanan “Güvenli Mardin” SODES projesi kapsamında, Mardin merkezde bulunan 28 ortaokul, 12 lise ve merkeze bağlı taşıma merkezli 8 köyde, toplam 22.000 öğrenciye, “Asayiş,  Aile İçi Şiddet ve Korunma Yolları, Toplum Destekli Polislik, Madde Bağımlılığı, Trafik, Terörle Mücadele ile İnternet ve Bilişim Suçları” konularında uzman personel tarafından konferanslar düzenlenmiştir. Proje 108.000 TL finansmanla desteklenmiştir.

 

Bu proje kapsamında Savur, Derik ve Mazıdağı ilçelerinde futbol, basketbol ve voleybol turnuvaları da düzenlenmiş olup, dereceye giren takımlara çeşitli hediyeler verilmiştir. Turnuvada birinci olan takımlardan toplam 42 öğrenci “Doğu Karadeniz Gezisi”ne götürülmüştür.

 

 

 

TDP12.jpg

 

 

5. “Köyler Aydınlanıyor” SODES Projesi

 

2010 yılında tamamlanan “Köyler Aydınlanıyor” SODES projesi kapsamında merkeze bağlı 8 köy İlköğretim okuluna 8 adet 7000 kişiye hitap edecek tam donanımlı modern Polis Amca Kütüphaneleri kurulmuştur. Proje 103.000 TL finansmanla desteklenmiştir.

 

 

 

  TDP13.jpg

 

 

 

6.”Milli Manevi Değerlerin Güçlendirilmesi Tarihi Yerlerin Gezilmesi” SODES Projesi

 

2011 yılı Mart ayında gerçekleştirilen “Milli - Manevi Değerlerin Güçlendirilmesi, Tarihi - Kültürel Yerlerin Görülmesi” SODES projesi kapsamında Mardin merkez ve ilçelerdeki liselerden dereceye giren 70 başarılı öğrenci ile 5 görevliden oluşan kafile 1 hafta süren “Ankara, Eskişehir, Çanakkale, İstanbul, Nevşehir ve Şanlıurfa” gezisine götürülmüştür. Proje 50.000 TL finansmanla desteklenmiştir.

 

 

 

 TDP14.jpg

 

 7. “TÜBİTAK (Yeni Ufuklar)” Projesi,

 

2011 yılında tamamlanan “Yeni Ufuklar” Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TUBİTAK) projesi kapsamında liselerde dereceye giren Mardin’den 109, Batman’dan 22 başarılı 9. sınıf öğrenciler dört grup halinde, birer hafta arayla, İstanbul Bayrampaşa Bilim Merkezine götürülmüştür. Proje 120.000 TL finansmanla TUBİTAK tarafından desteklenmiştir.

 

 

 

TDP15.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

2012 YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJELER

 

 

 

 

 

1-) ETKİLİ İLETİŞİM VE STRES YÖNETİMİ PROJESİ (DİKA EĞİTİM PROJESİ)

 

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğümüz tarafından halkla birebir iletişim halinde olan personele yönelik olarak, Dicle Kalkınma Ajansı’na (DİKA) sunulan “Etkin İletişim ve Stres Yönetimi” başlıklı eğitim projesi 2011 yılı Teknik Destek Programı kapsamında kabul edilmiştir.

 

Proje kapsamında, personelin halkla ilişkilerini geliştirmek, vatandaşla daha sağlıklı iletişim kurabilmek, verilen hizmetin kalitesinin arttırmak ve iş gereği oluşan stresi izale edebilmek amacıyla iki ayrı grup halinde (13-14 Mart 2012 ve 15-16 Mart 2012 tarihlerinde) bir gün etkin iletişim, bir gün stres yönetimi olmak üzere 4 gün boyunca Polisevinde toplam 58 personele eğitim verilmiştir.

 

 

 

 

 

 TDP16.jpg

 

 2-)     “MARDİN KÖYLERİNİ KUCAKLIYOR-2” SODES PROJESİ

 

 

 

 

 

Bu proje içerik itibariyle “Mardin Gençlerini Kucaklıyor” projesi ile aynı olup, “Mardin Köylerini Kucaklıyor” SODES projesinin devamıdır. Bu Proje ise Mardin Merkeze ve ilçelerine bağlı Köy ilköğretim Okullarında bulunan 6. 7. ve 8. Sınıf öğrencilere yönelik olarak düzenlenmiştir.

 

2011-2012 eğitim ve öğretim dönemi için SODES’in 150.000 TL’lik desteği ile 28 Kasım 2011 tarihinde uygulamaya geçirilen proje kapsamında 7500 kişiye ulaşılması öngörülmüş olup,  9500 kişiye ulaşılmıştır.

 

Projelerimizdeki ana hedefimiz; öğrenciler ve her yaştan yerel halk ile direk iletişim ve etkileşim sağlanarak, köyde ve ilçe merkezlerinde yaşayan, kültürel ve sosyal faaliyetlerden mahrum kalan çocuklarımıza, öğretmenlerimize, muhtarlarımıza, imamlarımıza bizler için değerli olduklarının hatırlatılması, güzel bir gün yaşatılarak mutlu edilmeleri, özellikle projelerimizin devlet-halk yakınlaşmasına sebep olması, bu tür projeler ile devletin sıcak yüzü ile tanışan çocukların, ailelerinin ve arkadaşlarının her türlü sorunun çözümüne etkin katılımının sağlanması amaçlanmıştır.

 

 

 

Öğrenci ve Öğretmenlerle Piknik Faaliyeti

 

Bu proje kapsamında yaz mevsiminin gelmesiyle öğrencilerle öğle yemeğini polisevinde yemek yerine öğrencilerle Belediye Mesire Alanında piknik yapılmış, akabinde öğrenciler arasında halat çekme, çuval yarışı ve yumurta taşıma gibi çeşitli yarışmalar ve müzikli, halaylı eğlenceler düzenlenmiştir.

 

 

 

Okullara Hatıra Tablosu Yaptırılması

 

Gerçekleştirilen “Mardin Köylerini Kucaklıyor-2” ve “Mardin Gençlerini Kucaklıyor” SODES Projeleri kapsamında çekilen fotoğraflardan oluşan hatıra tabloları yaptırılarak proje programına katılan tüm İlköğretim Okullarına kalıcı birer anı olarak hediye edilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 TDP17.jpg
 

 

3-)  “YENİ UFUKLAR-2” TÜBİTAK PROJESİ:

 

2011 yılında ilimize verilen ilk TÜBİTAK projesi olma başarısını gösteren “Yeni Ufuklar” TÜBİTAK projesinin devamı olan, 2012 yılı “Yeni Ufuklar-2” TÜBİTAK projesi, alınan olumlu geri bildirimler neticesi, içeriği zenginleştirilerek TÜBİTAK Bilim Merkezine sunulmuş ve ikinci kez alma başarısını göstermiştir.

 

Mardin Emniyet Müdürlüğüne verilen ilk TÜBİTAK Projesi olma başarısını gösteren “Yeni Ufuklar” Projesi kapsamında 2011 Temmuz ayın içerisinde toplam 110 öğrenci TÜBİTAK bilim Merkezine götürülmüş, projenin başarıyla uygulanması ve olumlu geri bildirimler alınması “Yeni Ufuklar-2”Projesinin hazırlanması için teşvik edici unsur olmuştur.

 

Başarılı öğrencileri ödüllendirmek ve eğitime teşvik etmek amacıyla hazırlanan projemiz, TÜBİTAK Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Programı kapsamında 120.000 TL ile finanse edilmeye hak kazanmıştır.

 

 Proje bilimsel ve sosyal aktivitelerden oluşmuştur. Bilimsel aktiviteler ile çocukların eğitime yönelmeleri ve bu konuda ilgilerinin arttırılması, bununla birlikte sosyal aktivitelerle tarih şuurunun geliştirilerek birlikte yaşama kültürünün pekiştirilmesi amaçlanmıştır.

 

Söz konusu proje programı çerçevesinde, her bir gün içerisinde, öğleye kadar laboratuvar çalışmaları, öğleden sonra ve akşam bilimsel aktiviteler-ziyaretler ve sosyal kültürel faaliyetler yapılmıştır.

 

Laboratuvar çalışmaları kısmında, Bayrampaşa Belediyesi Bilim Merkezinin tesisleri kullanılmış ve eğitim kadrosu görev almıştır. Fizik, kimya, biyoloji laboratuvarları, matematik atölyesi ve kütüphanesi ile bu faaliyet için yeterli kapasiteye haiz bir kurum olan Bilim Merkezinde görev alan eğitimcilerin de kendi alanında başarılı, akademik birikime ve unvana sahip eğitimciler olması projenin başarısı için çok önemli bir avantaj olmuştur.

 

Bilimsel aktiviteler ve ziyaretler kısmında, İstanbul’daki bazı üniversiteler, bilim merkezleri, rasathane, araştırma merkezleri gibi öğrencilerin bilimsel merakını arttıracak ziyaretler düzenlenmiştir.

 

Sosyal-kültürel faaliyetler kısmı ise belgesel ve film izletilmiş, seminer çalışmaları yapılmış, zeka geliştirici oyunlar oynanmıştır. Ayrıca, İstanbul’un önemli tarihi ve turistik yerleri gezdirilmiştir.

 

Bu proje, Mardin merkez ve ilçelerinde lise 9. sınıflarında 1. ve 2. olarak dereceye giren başarılı öğrencilere yönelik hazırlanmış olup, 01-20 Temmuz 2012 tarihleri arasında birer haftalık 3 grup halinde, toplam 110 öğrenci ile öğrencilere refakat etmek üzere 2 öğretmen ve 8 Emniyet Müdürlüğü personeli gezi ve inceleme programına katılmıştır.

 

Başarılı öğrenciler bu proje ile eğitime ve bilimsel çalışmalara teşvik edilmiştir. Öğrencilerin okullarında fiziki imkansızlıklar nedeniyle teorik olarak öğrendiği fizik, kimya, biyoloji ve matematik bilgilerini laboratuvarlarda uygulamalı olarak kullanarak kalıcı hale getirmişlerdir. Ayrıca, geleceğe yönelik meslek seçme ve hedef belirlemelerine de bir nebze de olsa katı sağlamıştır.

 

 

 

 

 TDP18.jpg
 

 

 

 

 

4-)  “BİLİNÇLİ GENÇLİK GÜVENLİ MARDİN” ÇOGEP PROJESİ

 

 

 

Okullarımızda okuyan öğrencilerin suç ve kötü alışkanlıklardan korunmaları, terör örgütü ve diğer suç örgütlerinin kötü amaçlarına alet olmadan, suça karışmadan önce bilinçlendirilmesi hedeflenmektedir. Toplumsal olaylarda gösterilere katılan ve polis taşlama, Molotof atma, çevredeki iş yerlerine zarar verme eylemlerine baktığımızda olaylara katılan şahısların hemen hemen hepsi gençlerden oluşmaktadır. Bu gençlerin büyük çoğunluğunu ise öğrenciler teşkil etmektedir.

 

            Öğrencilerimizin terör örgütleri tarafından kullanımlarını önlemek, polisle bir diyalog oluşturarak önyargıları ortadan kaldırmak, aradaki kopukluğu ve mesafeyi kapatmak amacıyla Mardin merkezde bulunan toplam 15 lisenin lise 2 (10 sınıf) ta okuyan toplam 2193 öğrenciye “Uyuşturucu ile Mücadele, Asayiş ve Toplum Destekli Polislik konularında ortalama 100’er kişilik gruplara eğitim seminerleri düzenlenerek, öğrenciler suç ve suç örgütlerine karşı bilinçlendirilmiştir.

 

Eğitim seminerlerinde öğrencilerle olumlu iletişim kurulması amacıyla seminerlerde öğrencilere kek ve meyve suyu ikram edilmiş, kalem ve not defteri hediye edilerek polisle öğrenciler arasında sıcak bir etkileşim kurulması sağlanması planlanmıştır.

 

            Düzenlenen anketle öğrencilerin seminer konusundaki görüşleri değerlendirilecek ve ileriye yönelik yapacağımız faaliyetler konusunda ışık tutacaktır.

 

 
TDP19.jpg

 

 

 

 

 

 

 

5-) “HERKES EĞLENSİN TURNUVAYA RENK GELSİN” FUTBOL VE VOLEYBOL TURNUVASI ÇOGEP PROJESİ

 

 

 

“Herkes Eğlensin Turnuvaya Renk Gelsin” Liselerarası Halı Saha Futbol ve Voleybol Turnuvası hedef kitlesi ve içeriği açısından klasik turnuvalardan farklı olarak söz konusu turnuva çerçevesinde liselerde okul ve toplum kurallarına uyum sorunu yaşayan, okulda suça karışan veya suç işleme riski altında bulunan, sosyalleşme sorunu yaşayan, derslerinde başarılı olamayan veya başarı için motive edilmeye ihtiyacı olan öğrencilerimizin topluma ve eğitime kazanılmasına destek olunması amaçlanmıştır.

 

           Mardin Merkez, Kızıltepe, Nusaybin ve Derik ilçelerinde bulunan Liselerde turnuvaya katılmak isteyen hedef gruplardaki erkek öğrencilerden 7 asil 7 yedek olmak üzere 14 kişilik futbol, kız öğrencilerden 6 asil, 6 yedek olmak üzere 12 kişilik voleybol takımları okul idarelerince oluşturulmuştur. Bu şekilde Mardin Merkezde 17 futbol, 10 voleybol, Kızıltepe ilçesinde 14 futbol, 10 voleybol, Nusaybin İlçesinde 10 futbol, 8 voleybol, Derik ilçesinde 10 futbol, 9 voleybol takımı olmak üzere toplam 51 futbol ve 37 voleybol takımı oluşturulmuştur. Böylece, söz konusu turnuvaya 1141 öğrenci katılmıştır. Futbol turnuvasına katılacak erkek öğrencilere forma, çorap ve halı saha ayakkabısı, voleybol turnuvasına katılacak kız öğrencilere ise eşofman ve spor ayakkabı verilmiştir.

 

           Ayrıca, turnuvaya katılan okullara, ikişer adet futbol ve voleybol topları ile katılım sağlamalarından dolayı birer adet plaket verilmiştir. Turnuva sonunda, katılan her öğrenciye kalıcı görsel bir anı ve hatıra olarak kalması amacıyla dostluk madalyası verilmiştir.

 

Ayrıca, 1. olan takımlardaki öğrencilere saat, 2. olan öğrencilere MP4 Player ve 3. olan öğrencilere ise kızlara voleybol, erkeklere futbol topu, en centilmen 4 futbol takımına ise futbol topu hediye edilmiştir.

 

Turnuvaya katılana öğrencilerin suç ve kötü alışkanlıklara karşı bilinçlendirilmesi amacıyla turnuvaya katılan öğrencilere “Madde bağımlılığı, Sigaranın Zararları, Toplum Destekli Polislik, Etkili İletişim ve Verimli Ders Çalışma Yöntemleri” konularında eğitim seminerleri düzenlenmiştir.

 

 

 

TDP20.jpg

 

 

 

 

Mardin Merkezde Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, İlçelerde İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği görevlileri organizesinde turnuvada oynayan takımlarla birlikte piknik faaliyeti düzenlenecektir. Piknikte yemek yenilip, çeşitli eğlenceler tertip edilerek öğrencilerle olumlu diyalog kurulmaya çalışılacaktır. Turnuvaya katılan çocuklarda, milli ve manevi değerlerin arttırılması, birlik ve beraberlik duygusunun yerleşmesi amacıyla Mardin Merkez, Kızıltepe, Nusaybin ve Derik ilçelerinde Turnuvaya katılan her liseden kura ile seçilecek toplam 102 öğrenci, 9 polis, 4 beden eğitimi öğretmeni, olmak üzere toplam 115 kişi bir hafta sürecek Ankara, Bursa, Çanakkale, İstanbul ve Şanlıurfa gezisine götürülmesi planlanmaktadır.

 

 

 

6-) “GÜVENLİ GELECEK İÇİN, EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ” SODES PROJESİ

 

 

 

Mardin Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü olarak projeli çalışmalara devam edilmektedir. Bu çerçevede, gençlere yönelik eğitim faaliyetlerinin iyileştirilmesine ve eğitimde fırsat eşitliği oluşturulması ihtiyacına binaen hazırlanan “Güvenli Gelecek İçin, Eğitimde Fırsat Eşitliği” adlı SODES projesi Kalkınma Bakanlığı’nca kabul edilmiş olup ve 2012-2013 eğitim ve öğretim yılı başında uygulamaya konulmuştur.

 

Bahse konu projede ders durumu iyi ama maddi durumu kötü olan çocuklara imkan verilerek eğitimde fırsat eşitliği sağlanmaya çalışılmıştır. Seviye Belirleme Sınavı (SBS) kursu sayesinde çocuklarımızın daha güzel okulları kazanarak geleceklerine yön vermeleri hedeflenmiştir.

 

Söz konusu proje kapsamında Nusaybin, Kızıltepe, Derik ve Midyat ilçelerinde ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları başta olmak üzere alan çalışmalarında tespit edilen toplam (170) öğrenciye ücretsiz SBS kursu düzenlenmiştir.

 

Kurslara katılan öğrencilere yönelik birçok sosyal aktivite düzenlenecek, aynı zamanda öğrencilerin suç, şiddet ve kötü alışkanlıklara karşı da bilinçlendirme seminerleri düzenlenecektir.

 

Dershanelerde kurslarına devam eden öğrencilerle yapılan görüşmelerde, kurslardan memnun oldukları, ücretsiz dershane imkanı sayesinde daha güzel okulları kazanmak için gayret edeceklerini ifade etmişlerdir.

 

Dershanelerde eğitim gören öğrencilere ait fotolardan bazılarına yer verilmiştir.

 

  

 

 

TDP21.jpg


  

 

 

TDP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNCE DESTEK VERİLEN DİĞER PROJELER

 

 

 

“Yaz Eğitim ve Sosyal Yaşam Kampı” SODES Projesi

 

Batman Valiliğinin organizesinde, bölgedeki 11 ili kapsayan 3 ay süreli “İngilizce Yaz Eğitim ve Sosyal Yaşam Kampı” projesi kapsamında Mardin il ve ilçelerinde bulunan Fen, Anadolu, Anadolu Öğretmen, Anadolu İmam Hatip ve Anadolu Meslek Liselerinde eğitim gören ve bölgenin geleceği olan gençler arasında yaz tatillerini değerlendirerek, Türkiye’nin yarınlarına daha büyük resimlerinden bakmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen Yaz Eğitim ve Sosyal Yaşam Kampı projesi kapsamında toplam 300 öğrenci İstanbul’da Süleyman ŞAH ve Marmara Üniversiteleri ile Gaziantep Zirve Üniversitesi’ne gönderilmiştir.

 

Üniversitelerimiz dil bölümlerinde eğitim veren hocalar tarafından hafta içi günde beş saat olmak üzere kamp boyunca 240 saat İngilizce Dil Eğitimi verilmiştir.

 

Öğrencilerin hafta sonlarını değerlendirmek amacıyla 6 haftalık eğitim kampı süresince iki kez sinema, bir kez lunapark, bir kez de piknik organizasyonu düzenlenerek gençlerin kamp süresince dinlenmeleri ve eğlenceli vakit geçirmeleri sağlanmıştır.

 

Ayrıca üniversitelerin tesisleri göz önüne alınarak sportif faaliyetlere katılmaları ve üniversitelerin bulunduğu ilin tarihi turistik yerlerini gezilip görülmesi sağlanmıştır.

 

Söz konusu proje ile katılımcı gençlerin sosyal ve kültürel yönden gelişiminin sağlanarak, topluma faydalı bireyler olmalarının hedeflenmesi, yaşam boyu eğitim felsefesi doğrultusunda bireylerin gelişiminin kalıcı hale getirilmesi amaçlanmış, İngilizce’nin ileri derecede geliştirilmesine katkı sağlanmış, toplumda ön plana çıkmış kariyer sahibi rol-model kişilerle çocuklar tanıştırılmış, düzenlenen kültürel, tarihi ve sosyal içerikli geziler ile gençlerin birbirleri ile kaynaşması sağlanarak, bilgi ve görgüleri artırılmıştır.

 

 

 

 

 

 TDP22.jpg

 

“İdeallerimizdeki Yarınlar” Projesi

 

Batman Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen “İdeallerimizdeki Yarınlar” Projesi kapsamında Mardin il ve ilçe merkezindeki bütün liselere projenin duyurusu yapılmış olup, proje kapsamında Mardin merkez ve ilçelerden toplam 10 öğrenci kompozisyon yarışmasında dereceye girmiştir.

 

Dereceye giren Öğrenciler İstanbul’a götürülerek ödülleri teslim edilmiştir.

 


 TDP23.jpg 

 

 

 

 

 

“Biz Kardeşiz” (EGM ÇOGEP İzcilik Projesi)

 

 

 

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Türkiye İzcilik Federasyonu arasında imzalanan İşbirliği Protokolü çerçevesinde Güvenli Hayat ve Güvenli Bir Gelecek İçin Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) amaç ve hedefleri doğrultusunda “Kardeşiz Projesi” kapsamında, 07-14 Eylül 2012 tarihleri arasında Bolu, İstanbul ve Çanakkale illerini kapsayan 8 günlük izcilik faaliyeti düzlenmiştir.

 

Söz konusu gezi programına, Mardin Merkez ve ilçelerde ikamet eden 11-14 yaş aralığında Merkez (10) Kızıltepe (15) Nusaybin (15) Midyat (15) Derik (10) Ömerli (5) Yeşilli (5) Mazıdağı (5) olmak üzere toplam (80) öğrenci ile gezide öğrencilere refakat etmek üzere (6) personelimiz katılmıştır.

 

 

 

      TDP24.jpg