Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

SilahRuhsat1

Giriş
 

SİLAH RUHSAT VE PATLAYICI MADDELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

DİLEKÇE ÖRNEKLERİ

 

MERMİ TALEBİ DİLEKÇESİ :

 
VALİLİK MAKAMINA

MARDİN

 
 
Mardin Valiliğinden almış olduğum …………………. defter numaralı ………………………………………….Ruhsatımda kayıtlı bulunan ……………….. marka ……...mm. çaplı …………………………. seri numaralı tabancama 201.. yılı mermi istihkakımı satın almak istiyorum.
Gereğini arz ederim.  ……/……../20…..
                                                                                                  
                                                                                ………………………..
 
T.C   :
 
TEL  :
 
EK    :1 adet silah ruhsat fotokopisi
 
A D R E S                                    :
 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
CAN GÜVENLİĞİNDEN SİLAH TAŞIMA DİLEKÇESİ :
 
 
VALİLİK MAKAMINA

  MARDİN

 
         ……. Valilik Makamından almış olduğum …………… defter numaralı ………………………. Ruhsatımda kayıtlı …………. Marka ….. mm çap ve …………… seri numaralı tabancayı ………………… …………. Dolayı can güvenliğinden silah taşıma ruhsatı almak istiyorum. 
 Gereğini arz ederim…./…../20…
 
     ……………………………
          
 
T.C:
 
Tel:
 
A D R E S                                    :
 
 
 
 
__________________________________________________________
 
DEVİR ALAN ŞAHIS DİLEKÇESİ  :
 
 
VALİLİK MAKAMINA

      MARDİN

 
        
………………………………… Adına ruhsatlı bulunan ……./…… defter nolu ……………………………….. ruhsatında kayıtlı …………………………… marka ……..mm. çap ve ……………………… seri numaralı silahı hibe yolu ile devir alıp ………………………………………………………………………......
Gereğini arz ederim. …./…./………
 
                                                                                                                                                                                                                                         ……………………
                                                                                                                                                              
                                              
T.C:
Tel:
 
A D R E S                                    :
 
 
 
 
______________________________________________________________
 
DEVİR ALINAN SİLAH İÇİN NAKİL BELGESİ DİLEKÇESİ  :
 
 
VALİLİK MAKAMINA

           MARDİN

        
 
………….. adına kayıtlı …………… defter numaralı …………………… ruhsatında kayıtlı …………. Marka ………… mm çap ve ………….. seri numaralı tabancayı devir alıp …………….. ruhsatı alma talebinde bulundum.
Bahse konu tabancayı getirebilmem için tarafıma yol belgesi verilmesi hususunu;
Arz ederim. …./…./20…
 
                                                                                     ……………………
 
T.C:
 
Tel.:
 
A D R E S                                    :
Silahın bulunduğu Adres:
 
 
________________________________________________________________________________________
 
 
DEVİR EDEN ŞAHIS DİLEKÇESİ    :
 
 
VALİLİK MAKAMINA

          MARDİN

 
 
 Adıma kayıtlı …../……defter numaralı Silah…………………. ruhsatında kayıtlı …………………………..marka …….mm. çap ve……………..………………………………..seri numaralı Silahımı ……………………………………………………. isimli şahısa hibe yolu ile devir etmek istiyorum
 
Gereğini arz ederim. …./…./……..
                                                                                                                                                                                                                                  ………………….
 
                                      
T.C:
Tel:
 
A D R E S                                    :
 
 
________________________________________________________________
 
HİBE DİLEKÇESİ  :
 
VALİLİK MAKAMINA
                    MARDİN
 
 
…….. Emniyet Müdürlüğünden almış olduğum ve Adıma kayıtlı …………… defter numaralı ……………………….  ruhsatımda kayıtlı ……….. marka……. mm çap ve …………………………………. Seri numaralı tabancamı Emniyet Genel Müdürlüğüne bedelsiz ve şartsız hibe etmek istiyorum.
Arz ederim.     …../……/………
                                                                                   
                                                                                       ………………………
 
 
T.C   :
TEL  :
 
ADRES                 :
 
 
 _____________________________________________________________
 
KAMU GÖREVLİSİ SİLAH TAŞIMA DİLEKÇESİ  :
 
 
VALİLİK MAKAMINA
                                                MARDİN
 
         MKE Kurumundan bir adet silah satın alarak kamu görevlisi silah taşıma ruhsatı istiyorum.
      Gereğini arz ederim. …./…./
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            .……………………….
                                                                                                                                                            
                                                
T.C:
 
Tel:
 
A D R E S                                    :
 
 
 
_______________________________________________________________
 
RUHSAT YENİLEME DİLEKÇESİ :
 
VALİLİK MAKAMINA

      MARDİN

 
        
Adıma ruhsatlı bulunan ……………..defter numaralı silah ………………….. ruhsatımda kayıtlı …………. Marka ………… çap ve …………. Seri numaralı silahınım ruhsat süresi sona erdiğinden ……………….. olarak yenilemek istiyorum.
Gereğini arz ederim. …./…./………
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ……………………
                                                                                                                                                               
EK    :1 adet eski ruhsat fotokopisi
                                                
T.C:
Tel:
 
A D R E S                                    :
 
 
 
______________________________________________________________
 
 
SİLAH BULUNDURMA TALEP DİLEKÇESİ  :
 
VALİLİK MAKAMINA
                 MARDİN
 
 
 
         Bir adet silah satın alıp adıma meskende bulundurma ruhsatı almak istiyorum.
         Gereğini arz ederim…./…/20…
 
 
                                                                                                                                                                             ……………………
 
T.C:
 
Tel.:
 
A D R E S                                    :
 
 
________________________________________________________________
 
SİLAH RUHSAT İSTEK FORMU  :
 
SİLAH RUHSATI İSTEK FORMU
VALİLİK MAKAMINA
                                MARDİN
            Silah Bulundurma/Taşıma talebim dolayısıyla doldurduğum bu formdaki bilgilerin doğruluğunu beyan eder ,buna göre ruhsatımın verilmesini arz ederim.     …../…../20….
DOSYA NO:                                                                                                                                                                     İMZA                                                                              

RUHSAT ALACAK OLANIN

T.C. KİMLİK NO
 
ADI
 
SOYADI
 
BABA ADI-ANA ADI
 
DOĞUM YERİ ve YILI
 
GÖREVİ-MESLEĞİ
 
RÜTBE ve ÜNVANI
 
KURUM SİCİL NO
 
ÇALIŞTIĞI KAMU KURUMUNUN ADI
 
İKAMET ADRESİ
 
TELEFON NUMARASI
 
YAŞ,AD ve SOYADI TAHSİHİ VARSA NE OLDUĞU
 
HAKKINDA ADLİ İŞLEM YAPILIP YAPILMADIĞI
 

NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU YER

İLİ
 
İLÇESİ
 
MAHALLE-KÖY
 
CİLT NO
 
AİLE SIRA NO
 
SIRA NO
 
VERİLDİĞİ NÜFUS İDARESİ
 
VERİLİŞ NEDENİ
 
CÜZDAN KAYIT NO.
 
VERİLİŞ TARİHİ
 
AÇIKLAMALAR:
A-      A-      Bu form, 6136 sayılı kanuna istinaden çıkarılan 91/1779 sayılı Kararname ile yürürlüğe konulan yönetmelik hükümlerine göre ruhsat müracaatlarında tanzim edilir.
B-      B-      Bu yönetmelik hükümlerine göre ruhsat alan kişiler sonradan 16. Maddede belirtilen durumlara girmeleri halinde,durumu en geç 6 ay içerisinde bildirmekle yükümlüdürler.
 
Adı ve Soyadı              :                                                                                                    ……/…….20…..
Rütbesi veya Unvanı                                                                                                     İmza ve Mühür
Memuriyet Sicil No     :                                                                                               Kontrol Eden Amir
 
_____________________________________________________________________________________________________
YİVSİZ TÜFEK RUHSATNAMESİ İSTEK FORMU           

VALİLİK MAKAMINA

                                                                                                                MARDİN
 
Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi talebimden dolayı doldurduğum bu formdaki bilgilerin doğruluğunu beyan eder, buna göre ruhsatımın verilmesini arz ederim. ../…/20…                                                                                                                                               
                                                                                                                                 İMZA
 
YİVSİZ TÜFEK RUHSATNAMESİ ALACAK OLANIN     
                             
T.C. Numarası                :                                                  
Adı                                   :
Soyadı                              :
Baba adı                          :
Ana adı                            :
Doğum yeri ve tarihi       :
Görevi / mesleği               :
İkamet adresi                  :
Ev Tel                              :
Çalıştığı kamu kurumu  : ----
Hakkında Devam Eden                                                                                                                                        Adli İşlem var mı?                   :
Yaş,ad ve soyadı tashihi                                                                                                                                       varsa ne olduğu                         : 
NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU YER                             
İli                                       :  
İlçesi                                  :
Mahalle / köy                    :
Cilt no                               :
Sayfa no                            :
Kütük sıra no                   :
Verildiği nüfus idaresi     :
Veriliş nedeni                   :
Cüzdan kayıt no              :
Veriliş tarihi                     :
 
Bu form 2521 Sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanunun Uygulanmasına ilişkin yönetmelik hükümlerine göre tanzim edilir.
Bu yönetmelik hükümlerine göre ruhsat alan kişiler sonradan 14. madde de belirtilen durumlara girmeleri halinde durumu en geç 6 ay içinde bildirmekle yükümlüdür.
 
Adı ve Soyadı                     :                                                                                           …/…/20….                                                                                                  
Rütbe ve Ünvanı       :                                                                                       İmza ve Mühür                                                          
Memuriyet Sicil No   :                                                                                     Kontrol Eden Amir