Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

Sil-ruh-sube-mudurlugu

Giriş


SİLAH RUHSAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜBULUNDURMA RUHSATLARI

BULUNDURMA (İKAMET) RUHSATI İÇİN İSTENEN BELGELER

1- Valilik Makamından Havaleli Dilekçe

 

 

 

 

2- Silah Ruhsat İstek Formu

 

 

 

 

3- 4 adet fotoğraf

 

 

 

 

4- Sağlık Kurulu Raporu

 

 

 

 

5- 1 Adet Yarım Kapak Dosya

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BULUNDURMA (İŞYERİ) RUHSATI İÇİN İSTENEN BELGELER

1- Valilik Makamından Havaleli Dilekçe

 

 

 

 

2- Silah Ruhsat İstek Formu

 

 

 

 

3- 4 adet fotoğraf

 

 

 

 

4- Sağlık Kurulu Raporu

 

 

 

 

5- İşyeri Açma Çalışma Ruhsatı Fotokopisi

 

 

 

 

6- Mükellefiyeti Gösterir Vergi Dairesi Yazısı

 

 

 

 

7- Şirket ise  Yönetim Kararı

 

 

 

 

8- 1 Adet Yarım Kapak Dosya

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAŞIMA RUHSATLARI

7/A CAN GÜVENLİĞİ TAŞIMA RUHSATI İÇİN İSTENEN BELGELER

1- Valilik Makamından Havaleli Dilekçe

 

 

 

 

2- Silah Ruhsat İstek Formu

 

 

 

 

3- 4 adet fotoğraf

 

 

 

 

4- Sağlık Kurulu Raporu

 

 

 

 

5- Can Güvenliği ile İlgili Varsa Belge 

 

 

 

 

6- 1 Adet Yarım Kapak Dosya

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9/D KUYUMCU VE SARRAFLAR

1- Valilik Makamından Havaleli Dilekçe

 

 

 

 

2- Silah Ruhsat İstek Formu

 

 

 

 

3- 4 adet fotoğraf

 

 

 

 

4- Sağlık Kurulu Raporu

 

 

 

 

5- İşyeri Açma Çalışma Ruhsatı Fotokopisi

 

 

 

 

6- Mükellefiyeti Gösterir Vergi Dairesi Yazısı

 

 

 

 

7- Şirket ise  Yönetim Kurulu Kararı

 

 

 

 

8- Şirketse Yönt.ve ortk. gösterir TSM Yazısı.

 

 

 

 

9- Oda Kayıt Belgesi

 

 

 

 

10- 1 Adet Yarım Kapak Dosya

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9/H  YILLIK SATIŞ TUTARI (CİRO) (8.200.000.00)

1- Valilik Makamından Havaleli Dilekçe

 

 

 

 

2- Silah Ruhsat İstek Formu

 

 

 

 

3- 4 adet fotoğraf

 

 

 

 

4- Sağlık Kurulu Raporu

 

 

 

 

5- İşyeri Açma Çalışma Ruhsatı Fotokopisi

 

 

 

 

6- Mükellefiyeti Gösterir Vergi Dairesi Yazısı

 

 

 

 

7- Yıllık Satış Tutarını Göst. Vergi Dairesi yazısı

 

 

 

 

8- Şirket ise  Yönetim Kurulu Kararı

 

 

 

 

9- Şirketse Yönt.ve ortk. gösterir TSM Yazısı.

 

 

 

 

10- Oda Kayıt Belgesi

 

 

 

 

11- 1 Adet Yarım Kapak Dosya

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9/K  AKARYAKIT İSTASYONU SAHİPLERİ

 

 

 

 

1- Valilik Makamından Havaleli Dilekçe

 

 

 

 

2- Silah Ruhsat İstek Formu

 

 

 

 

3- 4 adet fotoğraf

 

 

 

 

4- Sağlık Kurulu Raporu

 

 

 

 

5- İşyeri Açma Çalışma Ruhsatı Fotokopisi

 

 

 

 

6- Mükellefiyeti Gösterir Vergi Dairesi Yazısı

 

 

 

 

7- Bayilik Sözleşmesi  Fotokopisi

 

 

 

 

8- Şirket ise  Yönetim Kurulu Kararı

 

 

 

 

9- Şirketse Yönt.ve ortk. gösterir TSM Yazısı.

 

 

 

 

10- Oda Kayıt Belgesi

 

 

 

 

11- 1 Adet Yarım Kapak Dosya

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9/J MÜTEAAHHİT

 

 

 

 

1- Valilik Makamından Havaleli Dilekçe

 

 

 

 

2- Silah Ruhsat İstek Formu

 

 

 

 

3- 4 adet fotoğraf

 

 

 

 

4- Sağlık Kurulu Raporu

 

 

 

 

5-Ticaret Sicil Gazetesi

 

 

 

 

6-Ticaret Odası Faliyet Belgesi

 

 

 

 

7-Vergi Levhası

 

 

 

 

8-İmza Sirküsü

 

 

 

 

9-İş Bitirme Belgesi

 

 

 

 

11- 1 Adet Yarım Kapak Dosya

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9/M SİGORTALI OLARAK EN AZ 50 İŞÇİ ÇALIŞTIRANLAR

 

 

 

 

1- Valilik Makamından Havaleli Dilekçe

 

 

 

 

2- Silah Ruhsat İstek Formu

 

 

 

 

3- 4 adet fotoğraf

 

 

 

 

4- Sağlık Kurulu Raporu

 

 

 

 

5-Noter Tasdikli Kuruluş Gazetesi

 

 

 

 

6-Şirketi İdare ve Temsilden Sorumlu Olduğunu Gösteren Ticaret Sicil Gazetesi

 

 

 

 

7-Şirketin Son Yayınlanan Şirket ana Sözleşmesi

 

 

 

 

8-Noter Tasdikli İmza Sirküleri

 

 

 

 

9-Noter Tasdikli Ortaklar Kurulu Kararı

 

 

 

 

10-Müracaat Tarihinden İtibaren Geriye Dönük 1 Yıl Olarak 50 İşçi Sayısı Olan    18.000 gün Prim yatırmış olmak ve bunu belgelemek

 

 

 

 

11-Sigorta Sicil Numarasını Gösterir Sigorta Kart Fotokopisi

 

 

 

 

12-Şirkatin Vergi Mükellefiyetinin Devam Ettiğine Dair Vergi Dairesi Yazısı

 

 

 

 

13-Noter Tasdikle Vergi Levhası

 

 

 

 

14-1 Adet Yarım Kapak Dosya

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9-Ö ARICILAR

 

 

 

 

1- Valilik Makamından Havaleli Dilekçe

 

 

 

 

2- Silah Ruhsat İstek Formu

 

 

 

 

3- 4 adet fotoğraf

 

 

 

 

4- Sağlık Kurulu Raporu

 

 

 

 

5-Ziraat Odalarından veya İlçe Tarım Müdürlüğünden Alınacak Çiftçi Belgesi

 

 

 

 

6-Kovan Adedini Belirten İl/İlçe Tarım Müdürlüğü Yazısı

 

 

 

 

7-2000 kg Bal Satıldığına DairMüstahsil Makbuzu

(Müracaat Tarihi İtibari İle 1 Yıllık Olmasına Dikkat Edilecek)

 

 

 

 

8-Arıcılığın Meskun Yerler Dışında Gezginci Olarak ve Bilfiil Yapıldığına Dair İl/İlçe Tarım

Müdürlüğü Yazısı

 

 

 

 

9-1 Adet Yarım Kapak Dosya

 

 

 

 

 

YİVSİZ TÜFEK RUHSATI İÇİN İSTENEN BELGELER

1-Dilekçe (Valilik Havaleli)

2-Adli Sicil Kaydı

3-4 Adet fotoğraf

4-Nüfus Cüzdanı ve varsa Ruhsatın Fotokopisi

5-Harç Makbuzu

6-Aile Hekiminden Sağlık Raporu

 

2013 YILI SİLAH RUHSAT HARÇ BEDELLERİ

Silah Taşıma Ruhsatlarından             :3.092.50 TL

Silah Bulundurma Ruhsatlarından     :989,55 TL

Yivsiz Av Tüfeklerinden                   :24,15 TL

Yivli Av Tüfekleri (Taşıma)               :3.092,50 TL

Yivli Av Tüfekleri (Bulundurma)      :989,55 TL     

Ciro                                                    :8.200.000.00 TL

 

NOT: SİLAH RUHSAT HARÇLARI VERGİ DAİRESİNE YATIRILARAK DEKONTLARI DOSYAYA EKLENMEK ÜZERE SİLAH VE PATLAYICI MADDELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜMÜZE GETİRİLECEKTİR.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DİLEKÇE ÖRNEKLERİ

DEVİR ALMA DİLEKÇESİ

VALİLİK MAKAMINA

      MARDİN

 

        

………………………………… Adına ruhsatlı bulunan ……./…… defter nolu ……………………………….. ruhsatında kayıtlı …………………………… marka ……..mm. çap ve ……………………… seri numaralı silahı hibe yolu ile devir alıp ………………………………………………………………………......

Gereğini arz ederim. …./…./………

 

                                                                                                                                                                                                               ……. ……………………

                                                                                                                                                              

                                                

T.C:

Tel:

 

A D R E S                                    :

 

 

 

 

 

 

 

DEVİR ETME DİLEKÇESİ

 

 

 

VALİLİK MAKAMINA

          MARDİN

 

 

 Adıma kayıtlı …../……defter numaralı Silah…………………. ruhsatında kayıtlı …………………………..marka …….mm. çap ve……………..………………………………..seri numaralı Silahımı ……………………………………………………. isimli şahısa hibe yolu ile devir etmek istiyorum

 

Gereğini arz ederim. …./…./……..

                                                                                                                                                                                                                                  ………………….

 

                                      

T.C:

Tel:

 

A D R E S                                    :

 

 

 

 

HİBE DİLEKÇESİ

 

 

 

VALİLİK MAKAMINA

                    MARDİN

 

 

…….. Emniyet Müdürlüğünden almış olduğum ve Adıma kayıtlı …………… defter numaralı ……………………….  ruhsatımda kayıtlı ……….. marka……. mm çap ve …………………………………. Seri numaralı tabancamı Emniyet Genel Müdürlüğüne bedelsiz ve şartsız hibe etmek istiyorum.

Arz ederim.     …../……/………

                                                                                   

                                                                                       ………………………

T.C   :

TEL  :

 

ADRES                 :

 

 

 

 

 

 

 

MERMİ TALEBİ DİLEKÇESİ

 

VALİLİK MAKAMINA

MARDİN

 

 

Mardin Valiliğinden almış olduğum …………………. defter numaralı ………………………………………….Ruhsatımda kayıtlı bulunan ……………….. marka ……...mm. çaplı …………………………. seri numaralı tabancama 201.. yılı mermi istihkakımı satın almak istiyorum.

Gereğini arz ederim.  ……/……../20…..

                                                                                                  

                                            

                                     ………………………..

 

T.C   :

 

TEL  :

 

EK    :1 adet silah ruhsat fotokopisi

A D R E S                                    :

 

 

 

 

 

 

KAMU GÖREVLİSİ TAŞIMA RUHSATI

 

VALİLİK MAKAMINA

                                                MARDİN

 

         MKE Kurumundan bir adet silah satın alarak kamu görevlisi silah taşıma ruhsatı istiyorum.

      Gereğini arz ederim. …./…./

                                                                                                                                                                                                                         .……………………….

                                                                                                                                                             

                                                

T.C:

 

Tel:

 

A D R E S                                    :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAN GÜVENLİĞİ TAŞIMA

 

VALİLİK MAKAMINA

  MARDİN

 

         ……. Valilik Makamından almış olduğum …………… defter numaralı ………………………. Ruhsatımda kayıtlı …………. Marka ….. mm çap ve …………… seri numaralı tabancayı ………………… …………. Dolayı can güvenliğinden silah taşıma ruhsatı almak istiyorum. 

 Gereğini arz ederim…./…../20…

 

     ……………………………

          

 

T.C:

 

Tel:

 

A D R E S                                    :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAKİL BELGESİ DİLEKÇESİ

 

VALİLİK MAKAMINA

           MARDİN

        

 

………….. adına kayıtlı …………… defter numaralı …………………… ruhsatında kayıtlı …………. Marka ………… mm çap ve ………….. seri numaralı tabancayı devir alıp …………….. taşıma ruhsatı alma talebinde bulundum.

Bahse konu tabancayı getirebilmem için tarafıma yol belgesi verilmesi hususunu;

Arz ederim. …./…./20…

 

                                                                                     ……………………

 

T.C:

 

Tel.:

 

A D R E S                                    :

Silahın bulunduğu Adres:

 

 

 

 

 

BULUNDURMA DİLEKÇESİ

 

VALİLİK MAKAMINA

                 MARDİN

 

 

 

         1 adet silah satın alıp adıma meskende bulundurma ruhsatı almak istiyorum.

         Gereğini arz ederim…./…/20…

 

 

                                                                                     ……………………

 

T.C:

 

Tel.:

 

A D R E S                                    :

 

 

 

 

 

 

 

YENİLEME DİLEKÇESİ

 

VALİLİK MAKAMINA

      MARDİN

 

        

Adıma ruhsatlı bulunan ……………..defter numaralı silah ………………….. ruhsatımda kayıtlı …………. Marka ………… çap ve …………. Seri numaralı silahınım ruhsat süresi sona erdiğinden ……………….. olarak yenilemek istiyorum.

Gereğini arz ederim. …./…./………

                                                                                                                                                                                                                         ……………………

                                                                                                                                                              

EK    :1 adet eski ruhsat fotokopisi

                                                

T.C:

Tel:

 

A D R E S                                    :

 

 

 

 

 

 

 

SİLAH RUHSAT İSTEK FORMU

SİLAH RUHSATI İSTEK FORMU

VALİLİK MAKAMINA

                                MARDİN

            Silah Bulundurma/Taşıma talebim dolayısıyla doldurduğum bu formdaki bilgilerin doğruluğunu beyan eder ,buna göre ruhsatımın verilmesini arz ederim.     …../…../20….

DOSYA NO:                                                                                                                                                                     İMZA                                                                               

RUHSAT ALACAK OLANIN

T.C. KİMLİK NO

 

ADI

 

SOYADI

 

BABA ADI-ANA ADI

 

DOĞUM YERİ ve YILI

 

GÖREVİ-MESLEĞİ

 

RÜTBE ve ÜNVANI

 

KURUM SİCİL NO

 

ÇALIŞTIĞI KAMU KURUMUNUN ADI

 

İKAMET ADRESİ

 

 

TELEFON NUMARASI

 

YAŞ,AD ve SOYADI TASHİHİ

VARSA NE OLDUĞU

 

HAKKINDA ADLİ İŞLEM YAPILIP YAPILMADIĞI

 

NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU YER

İLİ

 

İLÇESİ

 

MAHALLE-KÖY

 

CİLT NO

 

AİLE SIRA NO

 

SIRA NO

 

VERİLDİĞİ NÜFUS İDARESİ

 

VERİLİŞ NEDENİ

 

CÜZDAN KAYIT NO.

 

VERİLİŞ TARİHİ

 

AÇIKLAMALAR:

A-      A-      Bu form, 6136 sayılı kanuna istinaden çıkarılan 91/1779 sayılı Kararname ile yürürlüğe konulan yönetmelik hükümlerine göre ruhsat müracaatlarında tanzim edilir.

B-      B-      Bu yönetmelik hükümlerine göre ruhsat alan kişiler sonradan 16. Maddede belirtilen durumlara girmeleri halinde,durumu en geç 6 ay içerisinde bildirmekle yükümlüdürler.

 

Adı ve Soyadı              :                                                                                                                                   ……/…….20…..

Rütbesi veya Unvanı                                                                                                                                      İmza ve Mühür

Memuriyet Sicil No     :                                                                                                                               Kontrol Eden Amir

 

YİVSİZ TÜFEK İSTEK FORMU

YİVSİZ TÜFEK RUHSATNAMESİ İSTEK FORMU           

VALİLİK MAKAMINA

                                                                                                                MARDİN

 
Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi talebimden dolayı doldurduğum bu formdaki bilgilerin doğruluğunu beyan eder, buna göre ruhsatımın verilmesini arz ederim. ../…/20…                                                                                                                                               

                                                                                                                                 İMZA

 

YİVSİZ TÜFEK RUHSATNAMESİ ALACAK OLANIN     

                             

T.C. Numarası                :                                                  

Adı                                   :

Soyadı                              :

Baba adı                          :

Ana adı                            :

Doğum yeri ve tarihi       :

Görevi / mesleği               :

İkamet adresi                  :

Ev Tel                              :

Çalıştığı kamu kurumu  : ----

Hakkında Devam Eden                                                                                                                                        Adli İşlem var mı?                   :

Yaş,ad ve soyadı tashihi                                                                                                                                       varsa ne olduğu                         : 

NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU YER                             

İli                                       :  

İlçesi                                  :

Mahalle / köy                    :

Cilt no                               :

Sayfa no                            :

Kütük sıra no                   :

Verildiği nüfus idaresi     :

Veriliş nedeni                   :

Cüzdan kayıt no              :

Veriliş tarihi                     :

 

Bu form 2521 Sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanunun Uygulanmasına ilişkin yönetmelik hükümlerine göre tanzim edilir.

Bu yönetmelik hükümlerine göre ruhsat alan kişiler sonradan 14. madde de belirtilen durumlara girmeleri halinde durumu en geç 6 ay içinde bildirmekle yükümlüdür.

 

Adı ve Soyadı                        :                                                                                        …/…/20….                                                                                                  

Rütbe ve Ünvanı       :                                                                                       İmza ve Mühür                                                         

Memuriyet Sicil No   :                                                                                     Kontrol Eden Amir