Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

PasaportSube1

Giriş
PASAPORT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
 
 
 *UMUMA MAHSUS PASAPORT
 
  Umuma Mahsus Pasaportlarda istenen belgeler.
 
a- E-pasaport sisteminden randevu
b-Nüfus cüzdanı aslı
c-Defter bedeli makbuzu ve harç bedeli makbuzu
d-2 adet biometrik  arka fon beyaz fotoğraf
e-Reşit olmayan çocuklar için muvafakat name (müracaat esnasında anne babanın bulunması durumunda şubemizden de muvafakat name düzenlenir.)
f-Varsa eski pasaportu
g-Özel durumu var ise onunla ilgili mahkeme karar v.s
I -Nüfus cüzdanı değiştirilmesi durumunda nüfus müdürlüğünden yeni nüfus cüzdanın ibraz edilmesi.
 
*HUSUSİ DAMGALI PASAPORT
 
 Hususi Damgalı Pasaport İçin İstenen Belgeler:
 
1-Kimlik Aslı
2-Kurumca onaylı Hususi Damgalı Talep Formu
3-Defter Makbuzu
4-İki adet biometrik fotoğraf
5-Parmak İzi
6-Çocuklar için muvafakat name (müracaat esnasında anne babanın bulunması durumunda şubemizden de muvafakat name düzenlenir.)
7-Varsa eski pasaport getirilir.
 
*HİZMET DAMGALI PASAPORT
 
1-Kimlik Aslı
2-Kurumca onaylı Hizmet Damgalı Talep Formu
3-Gideceği ülke için görev belgesi
4-Defter Makbuzu
5-İki adet biometrik, arka fon beyaz fotoğraf
6-Parmak İzi
7-Çocuklar için muvafakat name (müracaat esnasında anne babanın bulunması durumunda şubemizden de muvafakat name düzenlenir.)
8-Varsa eski pasaport getirilir.
 
 
*DİPLOMATİK PASAPORTLAR
 (Türkiye Cumhuriyetini yurt dışında temsil eden tüm diplomatik görevliler, bakanlar ve TBMM aktif üyeleri,valiler ve Büyük Şehir Belediye Başkanları.)
 
            Diplomatik Pasaportlar Dışişleri Bakanlığının ilgili birimleri tarafından düzenlenir.
 
     PASAPORTLARIN TANZİM SÜRESİ
 
Pasaport müracaatı alındıktan sonra tanzim merkezine gönderilir. Pasaport tanzim merkezi pasaportu bastıktan sonra PTT kargo ile müracaat anında belirttiği adresine posta ile ulaşır. Pasaport tanzimi ile ilgili olarak Ankara pasaport tanzim merkezince bilgilendirilmektedirler.
 
           Giriş- Çıkış Kayıtları :
 
  Vatandaşlarımızın  yazılı dilekçeleri doğrultusunda  yurt dışında öğrenim gördükten sonra Türkiye’de YÖK’e diploma denkliği almak için ve bu kuruma ibraz etmek üzere giriş-çıkış belgesi talebinde bulunur ve arzuları yerine getirilir
Aynı zamanda çeşitli kurumlarda ibraz edilmek üzere de vatandaşlarımıza belge tanzim edilerek verilir örneğin SGK’ye emekli olmak üzere ibrazı için, Konsolosluğa vize müracaatı için v.s.
 
 
   Pasaport kayıp (zayi ) durumu
Pasaportunu kayıp eden vatandaşımız; Türkiye sınırları içerisinde ise en yakın pasaport şube müdürlüklerine, sınır ötesinde ise en yakın Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği ve ya Konsolosluk şubelerine müracaat ederek pasaportuna zayi işlemi yaptırması gerekmektedir. Aksi halde pasaportu bir başkası tarafından illegal olarak kullanılabilir.