Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

OzelGuvenlikSube1

Giriş
   
ÖRNEK FORM
 
 
 
 GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI FORMU
 
TC Kimlik No:
 
Soyadı:
 
Adı:
 
 
1-İkametgah Adresi :
 
2-Halen Oturma Adresi:
 
İş Telefonu :
 
Cep Telefonu :
 
 
3-Öğrenim Durumu : (En Son Bitirdiği Okul
Adı ve Yeri :
 
Tarih :
(Tarihten – Tarihe )   ………….. / ……….
 
4-Aile Bilgileri
Soyadı Adı
Doğum Yeri ve Tarihi

Uyruğu

Yaşayanların Adresi
Babasının 
 
 
 
 
Annesinin
 
 
 
 
Eşinin
 
 
 
 
Kardeşlerinin
(18 Yaşından Büyük
Olanlar)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 – En Son Çalıştığı Yer :
İşin Çeşidi
Tarihten – Tarihe
İşverenin Adresi
Ayrılış Sebebi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VAR:
 
YOK:
 
6- Hakkında Verilmiş Bulanan Mahkumiyet Hükmü veya Halen Devam Eden Ceza Davası Bulunup Bulunmadığı
 
Askerlik Hizmeti
Başlama Tarihi
Terhis Tarihi
Cezaları
 
 
 
 
YUKARIDAKİ BİLGİLERİN DOĞRULUĞUNU BİLDİRİRİM.
          İmza
                                                                                                                                                                                           …/…/2013         
                                                                                 
 
NÜFUS CÜZDANI SURETİ
Soyadı :
 
            Uyruğu :   
 
Veriliği Yer :
 
Adı :                  
 
Medeni Hali :
 
Veriliş Nedeni :
 
Baba Adı :                  
 
İl :
 
Veriliş Tarihi :
 
Ana Adı :               
 
İlçe :
 
Seri No :
 
Doğum Yeri :             
 

Mahalle/Köy :

 
Kay, Old. Nüf. İaderesi :
 
Doğum Tarihi :      
 
 
 
 
NÜFUS CÜZDANI SURETİNİ ONAYLAYANIN
Soyadı Adı
Görevi
İmza - Mühür
Tarih
 
 
 
 
 
 
 
FORMUN DOLDURULMASI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
 
 
1-    Bu form bilgisayarda ya da daktilo ile doldurulacak, tükenmez kalemle doldurulan formlar veya fotokopi ile çoğaltılanlar kabul edilmeyecektir.
 
2-    Form 1 nüsha olarak hazırlanacak ve onaylatıldıktan sonra 1Adet fotokopisi çekilecek olup üzerinde silinti veya kazıntı yapılmayacaktır.
 
3-    İkametgâh adresi ile halen oturma adresi aynı olması gerektiğinden adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde kayıtlı olan adresin yazılması gerekmektedir. (Tüm adreslerde mahalle veya köy, cadde, sokak, bina no, kapı no, ilçe ve il bilgileri eksiksiz olarak doldurulacaktır.)
 
4-    Vefat eden yakınlar için adres kısmına “VEFAT” yazılacaktır.
 
5-    Her bir forma, çerçeveyi taşmayacak şekilde fotoğraf yapıştırılacak, zımba kullanılmayacaktır.
 
6-    Herhangi bir işte çalışmamış olanlar ile askerlik hizmetini yapmamış olanlar ilgili bölümleri boş bırakacaktır.
 
7-    Formun altında “NÜFUS CÜZDANI SURETİNİ ONAYLAYANIN” hanesi bağlı bulunduğunuz muhtarlık tarafından onaylatılacaktır.
 
Not: Açıklamalara uygun olarak düzenlenmemiş olanlar ile imzası eksik olan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formları, Özel Güvenlik Şube tarafından kabul edilmeyecektir.
 
 
 
 
 
 
ÖRNEK DİLEKÇELER
 
 
 
 
MARDİN VALİLİĞİ
(İl Emniyet Müdürlüğüne)
                                                       MARDİN
 
 
 
             5188 Sayılı kanun kapsamında ……………Özel Güvenlik Koruma ve Eğitim Kurumundan Silahlı/Silahsız özel güvenlik TEMEL eğitimi alarak Silahlı/Silahsız özel güvenlik sertifikası aldım. Almış olduğum Silahlı/Silahsız özel güvenlik sertifikasının tarafıma  Silahlı/Silahsız kimlik kartına çevrilmesi hususunu;
Arz ederim…../…./2013
 
 
                                                                                                                             Adı Soyadı
 
Adres:
T.C:
Tel:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  
 
MARDİN VALİLİĞİ
(İl Emniyet Müdürlüğüne)
                                                       MARDİN
 
 
 
             5188 Sayılı kanun kapsamında ……………Özel Güvenlik Koruma ve Eğitim Kurumundan Silahlı/Silahsız özel güvenlik YENİLEME  eğitimi alarak Silahlı/Silahsız özel güvenlik sertifikası aldım. Almış olduğum Silahlı/Silahsız özel güvenlik sertifikasının tarafıma  Silahlı/Silahsız kimlik kartına çevrilmesi hususunu;
Arz ederim…../…./2013
 
 
                                                                                                                             Adı Soyadı
 
Adres:
T.C:
Tel:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MARDİN VALİLİĞİ
(İl Emniyet Müdürlüğüne)
                                                       MARDİN
 
 
 
             5188 Sayılı kanun kapsamında ……………İl Emniyet Müdürlüğünden almış olduğum Silahlı/Silahsız  ……..Kimlik Belge nolu Özel Güvenlik Kimlik Kartımı Kaybettiğimdin dolayı  tarafıma yeni  Özel Güvenlik kimlik kartı  düzenlenmesi hususunu;
Arz ederim…../…./2013
 
 
                                                                                                                             Adı Soyadı
 
Adres:
T.C:
Tel: