Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

Ozel-guv-sube-mudurlugu

Giriş
 
ÖZEL GÜVENLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ


Özel Güvenlik Kimlik Kartı için istenen belgeler neler?

1-Dilekçe

  • (Üzerine mutlaka adres, ev telefonu ve cep telefon numaraları yazılacaktır.)

 

2-Temel eğitim sertifikasının aslı ve fotokopisi.

 

  • (Genel kolluk kuvvetlerinden emekli olanlar (Sözleşmeli Personel Olmaz)  ile en az beş yıl fiilen bu görevde çalıştıktan sonra kendi istekleri ile görevinden ayrılmış olanlar Sertifika yerine ayrılmış oldukları kurumlardan hizmet dökümünü gösterir onaylı belge ile personel kimlik kartının fotokopisini getirecektir.)

 

3-Silahlı müracaatlar için Devlet Hastanelerinden alınan Dr. Raporu

 

  • “Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi Olur.” ibareli (GÖZ- K.B.B.- ORTOPEDİ- NÖROLOJİ ve PSİKİYATRİ doktorlarının imza ve kaşeleri bulunan sağlık kurulu raporu aslı ve fotokopisi.

 

4-Silahsız müracaat için Devlet veya Özel Sağlık Krlş. alınan Dr.Raporu

 

  • “Özel Güvenlik Görevlisi Olur.” ibareli (GÖZ- K.B.B.- NÖROLOJİ ve PSİKİYATRİ doktorlarının imza ve kaşeleri bulunan sağlık kurulu raporu aslı ve fotokopisi.

 

5-Öğrenim durumunu gösterir belgesinin aslı ve fotokopisi.

 

  • ( Silahlı müracaatlar için en az Lise, silahsız müracaatlar için en az İlköğretim (Diploma, tasdikname, öğrenci belgesi vb.)

 

6-Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu

 

  • (Muhtar Onaylı) aslı ve fotokopisi. NOT: Arşiv araştırma formu bilgisayar ortamında veya daktilo ile doldurulacaktır.

 

 

7- Nüfus Cüzdanı  Fotokopisi

 

  • (Üzerinde T.C. kimlik numarası bulunan;nüfus cüzdanı veya  Ehliyet vb. resmi kimlik fotokopisi.2 Adet)

 

8-Kan grubunu gösterir belge fotokopisi.

 

9-Son altı ay içinde çekilmiş dört adet vesikalık fotoğraf. 

  • ( Vesikalık fotoğraflar kılık kıyafet yönetmeliğine uygun kıyafetle ön cepheden çekilmiş olacaktır. (Erkekler için sakalsız ve kravatlı olması gerekmektedir.)

 

10-Özel Güvenlik Ruhsat Harcı ödendi makbuzu aslı ve fotokopisi

 

  • ( (2012 yılı için Özel  Güvenlik Ruhsat Harcı tutarı: 384,63 TL, 2013 yılı içi 414,63 TL olarak belirlenmiştirHer yıl enflasyon farkına göre artmaktadır.)

Müracaat evraklarının sıralaması listede belirtilen şekilde yapılarak, tek poşet dosya         içerisinde teslim edilecektir 

                                                                                             

Silahsız kimliğini alıp silahlı kimlik almak isteyenler, silahsız kimliğin aslı ve fotokopisi, (1)(2)(3)(5), (6), (7) ve (9) nolu belgeler ile müracaat edeceklerdir.

NOT: Silahsız müracaatında devlet hastanelerinden alınan “Silahlı özel güvenlik görevlisi olur” ibareli sağlık kurulu raporu teslim edenlerin sağlık raporunun geçerlilik süresi düzenlenme tarihinden itibaren bir yıl olup, silahlı müracaat sırasında sağlık raporunun kullanılabilmesi için fotokopisinin müracaat sahibinde bulunması gerekmektedir.

Özel Güvenlik Kimlik Kartı İşlemleri Yenileme

1-Dilekçe. 

 

 (Üzerine mutlaka adres, ev telefonu ve cep telefon numaraları yazılacaktır.)

 

2-Yenileme eğitim sertifikasının aslı ve fotokopisi.

 

 (Genel kolluk kuvvetlerinden emekli olanlar ile en az beş yıl fiilen bu görevde çalıştıktan sonra kendi istekleri ile görevinden ayrılmış olanlar) yenileme eğitimi alarak, yenileme eğitim sertifikasının aslı ve fotokopisi.)

 

3-Yenileme başvurusu ile birlikte, silahsız kimlik kartını silahlı kimlik kartına yükseltme yapanlar için;  Öğrenim durumunu gösterir belgesinin aslı ve fotokopisi. (Diploma, öğrenci belgesi vb.)

4- Yükseltme Temel Sertifikasının aslı ve Fotokopisi (Dr. Raporu  'sadece yükseltme yapanlar alacak')

(“Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi Olur.” ibareli (GÖZ- K.B.B.- ORTOPEDİ- NÖROLOJİ ve PSİKİYATRİ doktorlarının imza ve kaşeleri bulunan sağlık kurulu raporu aslı ve fotokopisi)

5-Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu.

 

 (Muhtar Onaylı) aslı ve fotokopisi. NOT: Arşiv araştırma formu bilgisayar ortamında veya daktilo ile doldurulacaktır.,)

 

      6- Nüfus Cüzdanı  Fotokopisi

 

     (Üzerinde T.C. kimlik numarası bulunan; nüfus cüzdanı, Ehliyet vb. resmi kimlik fotokopisi.2  Adet)

 

7-Kan grubunu gösterir belge fotokopisi.

 

8-Son altı ay içinde çekilmiş 4 adet vesikalık fotoğraf. 

 

( Vesikalık fotoğraflar kılık kıyafet yönetmeliğine uygun kıyafetle ön cepheden çekilmiş olacaktır. Erkekler için sakalsız ve kravatlı olması gerekmektedir.)

 

9-Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı Fotokopisi

 

10-Parmak İzi ve Fotoğraf Kayıt Formu Fotokopisi

 

(01.11.2008 tarihinden sonra dijital ortamda parmak izi verilerek alınan Ehliyet, Pasaport veya Silah Ruhsatı Fotokopisi). Parmak İzi ve Fotoğraf Kayıt Formu olmayanların müracaat esnasında Dijital ortamda parmak izi alınmaktadır.

 

Müracaat evraklarının sıralaması listede belirtilen şekilde yapılarak, tek poşet dosya  İçerisinde teslim edilecektir.

 

 

 

 

Kaybolma, Yıpranma, Soyadı Değişikliği gibi durumlarda Yapılacak işlemler

 

Özel Güvenlik Kimlik Belgesinin Kaybolması Durumunda İstenen  Belgeler

1-Dilekçe

2- Kimliğinin kaybolduğuna dair ilan verilmiş yerel gazete

3-Nüfus Cüzdan fotokopisi

4-2 Adet resim

Özel Güvenlik Kimlik Belgesinin Yıpranması, Zarar Görmesi  Durumunda İstenen  Belgeler

1-Dilekçe

2- Çalışıyorsa çalıştığı şirketten kimliğinin tahrif  olduğu  veya zarar gördüğüne  dair yazı

3-Zarar gören özel güvenlik kimlik kartı

4-Nüfus cüzdan fotokopisi

5-2 Adet resim

Silahsız Kimliği Silahlıya Çevirme

Silahsız Kimliği Silahlıya Çevirme

Silahsız Özel Güvenlik Kimlik Kartına sahip olanlar  herhangi  bir Özel Güvenlik Eğitim Kurumunda Silahlı Fark Eğitimini alıp  yapılacak olan  yazılı silah sınavı ve uygulamalı  atış sınavında başarılı olduktan sonra Özel Güvenlik kimlik Kartı Almak İsteyenlerin temin etmesi gereken belgelerle müracaat etmeleri halinde  yapılacak inceleme sonucunda durumunda bir sakınca görülmeyenlere Silahlı Kimlik Kartı verilebilecektir.

Birleştirilmiş Genelgenin

11.2. Özel Güvenlik Temel Eğitim ve Yenileme Eğitimi:  başlıklı  maddesinin

j)bendinde;  Özel Güvenlik temel eğitimini silahsız olarak alıp özel Güvenlik sertifikası ve kimliğini alan bir özel Güvenlik görevlisi daha sonra silahlı  özel Güvenlik sertifikası  almak istemesi  halinde temel eğitim için öngörülen 20 saat silah bilgisi ve atış dersini alarak sınava girebilecektir. Sınavda başarılı olması durumunda ise sertifika ve kimliği silahlıya çevrilecektir. Ancak özel Güvenlik temel eğitim sertifikası ve kimliği silahsız olan bir özel Güvenlik görevlisi sertifika ve kimliğin geçerlilik süresi sonunda yenileme eğitimi alacağı aşamada yenileme eğitimini silahlı olarak almak istemesi halinde; yenileme eğitimi için belirlenen 50 saat eğitim ile birlikte 20 saat silah bilgisi ve atış eğitimini alabilecek ve silahsız yenileme sınavına girecektir. Yenileme eğitim sertifikasını aldıktan sonra bir sonraki tarihte yapılacak olan temel eğitim  silah sınavına katılacaktır. Ayrıca, silahsız yenileme eğitimi sertifikası ve kimliği alındıktan sonra silah eğitimi alınmak istenmesi durumunda ise, 20 saat silah bilgisi ve atış dersi alınarak bir sonraki tarihte yapılacak temel eğitim silah sınavına katılacaktır. Her iki durumda da silah sınavında başarılı olunması halinde sertifika ve kimlik kartı silahlıya çevrilecektir. Bu kişilere ayrıca 10 saatlik silahlı yenileme eğitimi aldırılmayacaktır

Hükümlerine göre kimlik kartı değişiklikleri yapılmaktadır.

Emekli Kolluk Personellerinin Kimlik İşlemleri

Emekli olan ve Kendi İstekleri İle Kolluktan  Ayrılanların  Özel Güvenlik Kimlik Kartı İşlemleri

 

5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 14. Maddesinde “ ……………. Genel kolluk kuvvetlerinden ve Milli İstihbarat Teşkilatından emekli olanlar ile en az beş yıl bu görevlerde çalıştıktan sonra kendi istekleriyle görevlerinden ayrılmış olanlarda, özel güvenlik temel eğitimi şartı ve Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen eğitim şartı aranmaz.”

 

Genel Kolluktan;  Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığından emekli olanlar veya en az 5 yıl bu kurumlarda çalıştıktan sonra kendi istekleri ile ayrılanlar anlaşılmalıdır.

 

Emekli /Ayrılan Kolluk Personellerinden  İstenilen Belgeler

1-Dilekçe

2-Emeklilik oluru veya en az 5 yıl çalışıp kendi istekleri  ile ayrıldıklarını gösterir belge aslı ve fotokopisi

3-Dr. Raporu

a)Silahlı özel güvenlik kimliği almak isteyenler;  Devlet Hastanelerinden Silahlı Özel  Güvenlik    Görevlisi olur kaşeli  olacak              

b)Silahsız özel güvenlik kimliği almak isteyenler; Devlet hastanelerinden veya özel sağlık kuruluşlarından  özel güvenlik görevlisi olur kaşeli olacak    

4-Kan grubunu gösterir belge

5-2 Adet vesikalık fotoğraf

6-Özel Güvenlik Ruhsat Harcı ödendi makbuz,                                                                

7-1 Adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu    

8-1 Adet üzerinde T.C. Kimlik numarası yazılı nüfus cüzdanı veya ehliyet aslı ve Fotokopisi

    

Emekli Çarşı ve Mahalle Bekçilerin Durumu 

“Yardımcı Hizmetler Sınıfı”nda yer alan çarşı ve mahalle bekçileri “Emniyet Hizmetleri Sınıfı”na geçirilmiştir. Söz konusu değişiklik gereğince Emniyet Teşkilatı kadrosunda çarşı ve mahalle bekçisi olarak çalışıp emekli olanların Kanun ve Yönetmelik doğrultusunda bir müracaatları olması durumunda genel kolluk olarak değerlendirilmeleri gerekmektedir.

 

Emekli Uzman Jandarmaların Durumu

“Uzman, Uzman Jandarma Kanununa göre jandarma sınıfında görev alarak emekli olan veya kendi istekleriyle ayrılmış olan uzman jandarmalar genel kolluk içerisinde değerlendirilecek ve Kanunun 14 üncü maddesinde belirtilen istisnadan faydalanabileceklerdir. …….”

 

              Özel Güvenlik İzin Alma

Kanun Kapsamına Girme (Özel Güvenlik İzni Alma)

 

          5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 3. Maddesinde; Kişilerin silahlı personel tarafından korunması, kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik birimi kurulması veya güvenlik hizmetinin şirketlere gördürülmesi özel güvenlik komisyonunun kararı üzerine valilik iznine bağlıdır. Toplantı, konser, sahne gösterileri ve benzeri etkinliklerde; para veya değerli eşya nakli gibi geçici veya acil hallerde, komisyon kararı aranmaksızın, vali tarafından özel güvenlik izni verilebilir.

 

                          Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 7. Maddesinde; “Kanun kapsamında özel güvenlik, kişiler tarafından özel güvenlik görevlisi istihdam edilerek; kurum veya kuruluş bünyesinde özel güvenlik birimi kurularak veya özel güvenlik şirketlerinden hizmet satın alınmak suretiyle sağlanabilir. Özel güvenlik hizmetinin ne şekilde sağlanacağı kişi veya kuruluşlar tarafından belirlenir.”

 

          Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 8. Maddesinde: Kişi ve kuruluşlar, özel güvenlik izni için valiliğe yapacakları başvuruda özel güvenlik hizmetinin konusunu, özel güvenlik hizmetinin ne şekilde yerine getirileceğini, hizmetin azami olarak kaç personel eliyle yürütüleceğini, ihtiyaç duyulacak silah ve teçhizatın miktar ve niteliğini belirtir.

 

                     (Değişik fıkra: 26/09/2009- 27358 S.R.G Yön\1.mad.)Valilik tarafından özel güvenlik talebine ilişkin gerekli inceleme yapıldıktan sonra Komisyon, özel güvenlik izninin verilip verilmemesine, özel güvenliğin sağlanmasına ilişkin yönteme ve özel güvenlik hizmetini yerine getirecek azami personel sayısına, bu amaçla bulundurulacak veya taşınacak silahların azami sayısına karar verir. Özel güvenlik izni verilen kurum veya kuruluşun talebi olması halinde; özel güvenlik görevlilerinin izin veya istirahat gibi durumlarda yerine geçici personel görevlendirilebilmesi, hizmette aksama veya zafiyete düşülmesinin önüne geçilebilmesini temin etmek ve geçici özel güvenlik hizmetleri de dahil olmak üzere ihtiyaç duyulan yerlerde görevlendirmek amacıyla, Komisyonca il genelinde verilen özel güvenlik görevlisi kadrosunun %10'unu aşmayacak şekilde personel istihdam etme izni verilebilir.

   

                     (Değişik fıkra: 26/09/2009- 27358 S.R.G Yön\1.mad.)Genel güvenlik kapsamında korunmanın mümkün olduğu ya da özel koruma ve güvenlik uygulamasının kamu hürriyetlerinin korunması açısından sakıncalı görüldüğü hallerde özel güvenlik izni verilmemesine karar verilir ve bu kararın gerekçesi de belirtilir. Özel güvenlik izni için yapılan müracaatlar en geç on iş günü içinde neticelendirilir.

 

 

                        Emniyet Genel Müdürlüğü Birleştirilmiş Genelgesi 3.5 Maddesi ; “Özel güvenlik izni almak ve özel güvenlik hizmetleriyle ilgili diğer işlemleri takip etmek amacıyla il özel güvenlik komisyonlarına yapılan müracaatlarda, müracaat sahibi kişi, kurum, kuruluş, özel güvenlik şirketleri, alarm izleme merkezleri ve özel güvenlik eğitim kurumları adına imzaya ve evrak takibine yetkili olan noter tasdikli vekaletname sahibi kişiler tarafından yapılacak başvurularda, ayrıca kişilerin yetkilendirildiğine dair başka bir belge istenmeyecektir. “           

 

ÖZEL GÜVENLİK İZNİ ALABİLMEK İÇİN

Kamu Kurum ve Kuruluşlarından İstenilecek Belgeler:

a) Talep yazısı, (Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca)

b) Bağlı bulunulan Bakanlığın/Genel Müdürlüğün uygun görüşü, üniversiteler için rektörün uygun görüşü, kurum KİT ise Hazine Müsteşarlığının uygun görüşü, belediye başkanlıkları için belediye başkanının uygun görüşü, il özel idareleri için il valisinin uygun görüşü, okullar için aile birliği yönetim kararı ve okul müdürü imzalı talep yazısı.

Özel Kuruluşlar ve Özel Bankalardan İstenecek Belgeler:

a) Talep yazısı, (Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca)

b) Site veya apartmanlarda  genel kurul veya yönetim kurulu kararı,

c) Özel kuruluşların yönetim kurulu kararı veya ortaklarının özel güvenlik uygulaması için almış olduğu karar,

ç) Ticaret Sicil Gazetesinin yayınlanmış bir örneği, Ticaret Sicil Gazetesi yayınlanmamış ise ticaret sicil memurluğundan alınacak olan ticaret sicil tasdiknamesi, özel bankaların açılan şubelerine ait Ticaret Sicil Gazetesi,

d) Ticaret sicil memurluklarında kayıtlı olma zorunluluğu bulunmayan merkeze bağlı şube veya birimler için yapılacak özel güvenlik izni müracaatlarında kuruluşun merkezine ait Ticaret Sicil Gazetesi ile bağlı şube veya birimlerin açıldığına dair yönetim kurulu kararı veya ortakların aldığı karar,

e) İmza yetkisine sahip şahısların imza sirküleri.  

            Özel Güvenlik İzni İptali

Kanun Kapsamından Çıkma (Özel Güvenlik İzni İptali)

 

5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 3. Maddesinde; “Geçici haller dışındaki özel güvenlik uygulaması, en az bir ay önce başvurulması şartıyla komisyonun kararı ve valinin onayı ile sona erdirilebilir.”

 

Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 10. Maddesinde; “Kanun hükümlerine göre özel güvenlik izni alarak, bünyesinde özel güvenlik birimi kuranlar veya özel güvenlik hizmetini şirketlere yaptıranlar, en az bir ay önce başvurmak şartıyla, Komisyonun kararı ve Valinin onayı ile özel güvenlik uygulamasını sona erdirebilirler.”

           

Emniyet Genel Müdürlüğü Birleştirilmiş Genelgesi 2. Maddesi b) bendinde; “Kanunun 3 üncü maddesi ile kişi, kurum ve kuruluşlara özel güvenlik uygulamasını sona erdirme hakkı tanınmıştır. Özel mevzuatında aksine bir hüküm bulunmadığı takdirde, uygulamanın sona erdirilmesi hususunda takdir hakkı ilgili kişi, kurum ve kuruluşa ait olup komisyonların ve valiliklerin özel güvenlik uygulamasının sürdürülmesinde ısrar etme yetkisi bulunmamaktadır.”

                        Hükümleri çerçevesinde Özel Güvenlik İzni sona erdirilebilir

 

Özel Güvenlik Uygulamasını Sona Erdirmek İçin İstenilecek Belgeler:

 

a) Talep yazısı,

b) Kamu kurum ve kuruluşlarında kendi Bakanlık/Genel Müdürlük görüş yazısı,

c) Özel kuruluşlarda yönetim kurulu kararı veya ortakların almış olduğu karar,

ç) Site veya apartmanlarda genel kurul veya yönetim kurulu kararı.

 

           

                        NOT: Özel Güvenlik Komisyonunca verilmekte olan Özel Güvenlik izinleri için herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

Özel Güvenlik İstihdam Şekilleri (Birim-Hizmet)

 Özel Güvenlik izni almak isteyen kişi, kurum ve kuruluşlar;

         a) Sadece kendi bünyelerinde özel güvenlik birimi kurarak

         b) Sadece özel güvenlik şirketlerinden hizmet satın alarak

        c) Yada hem kendi bünyelerinde özel güvenlik birimi kurarak hemde özel güvenlik şirketlerinden hizmet satın almak sureti     ile özel güvenlik  izin talebinde bulunabilirler

       Özel güvenlik izni talebinde bulunan kişi kurum/kuruluşlar kendi bünyelerinde kaç özel güvenlik görevlisi, hizmet satın yöntemiyle özel güvenlik izin talebinde bulunduklarında kaç özel güvenlik görevlisi veya her iki yöntem birlikte talep edildiğinde  birim kadrosunun kaç kişi hizmet satın alma kadrosunda kaç özel güvenlik görevlisi istihdam edeceklerine  ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak kendi yönetim kurullarında karar verirler.

            Bu konu ile ilgili olarak; 

            5188 Sayılı Kanunun  3. Maddesinde; "Kişilerin silahlı personel tarafından korunması, kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik birimi kurulması veya güvenlik hizmetinin şirketlere gördürülmesi özel güvenlik komisyonunun kararı üzerine valinin iznine bağlıdır. Toplantı, konser, sahne gösterileri ve benzeri etkinliklerde; para veya değerli eşya nakli gibi geçici veya acil hallerde, komisyon kararı aranmaksızın, valilik tarafından özel güvenlik izni verilebilir. (1)

            Kişi ve kuruluşların talebi üzerine, koruma ve güvenlik ihtiyacı dikkate alınarak, güvenlik hizmetinin istihdam edilecek personel eliyle sağlanmasına, kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik birimi kurulmasına ya da bu hizmetin güvenlik şirketlerine gördürülmesine izin verilir. Bir kuruluş bünyesinde özel güvenlik birimi kurulmuş olması, ihtiyaç duyulduğunda ayrıca güvenlik şirketlerine  hizmet gördürülmesine mani değildir.

            Komisyon, koruma ve güvenlik hizmetini yerine getirecek personelin, bulundurulabilecek veya taşınabilecek silah ve teçhizatın azamî miktarını ve niteliğini, gerekli hallerde diğer fizikî ve aletli güvenlik tedbirlerini belirlemeye yetkilidir. Havalimanı ve liman gibi yerlerde alınacak güvenlik tedbirlerine ilişkin uluslararası yükümlülükler saklıdır.

            Geçici haller dışındaki özel güvenlik uygulaması, en az bir ay önce başvurulması şartıyla komisyonun kararı ve valinin onayı ile sona erdirilebilir."

               Hükümlerine göre işlem yapılır     

 Unvan Değişiklikleri, Personel Kadro Arttırımı ve        Azaltma Alan Genişletme Daraltma Yeniden Belirleme

Unvan Değişikliği, Personel ve Silah Kadrolarının İndirimi, Artırımı, Yeniden Belirlenmesi veya Hizmet Şeklinin Değiştirilmesi Özel Güvenlik Alanının Genişletilmesi Daraltılması veya Yeniden Belirlenmesi

 

Özel Güvenlik Komisyonu Kararı ve Vali oluru ile  Özel Güvenlik İzni alan yerler  Talepleri üzerine tahsis edilen  Personel Kadrosu, Silah Kadrosu, Hizmet Şekli Özel Güvenlik Alanının Genişletilmesi Daraltılması veya Yeniden Belirlenmesi ayrıca Ünvanlarında meydana gelen değişiklikler gibi konularda tekrar talepte bulunarak değişikliğe gidebilirler.

 

Personel ve Silah Kadrolarının İndirimi, Artırımı, Yeniden  Belirlenmesi veya Hizmet Şeklinin Değiştirilmesi Halinde İstenilecek Belgeler

 

            a) Talep yazısı, (Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca)

b) Kamu kurum ve kuruluşlarında silah ve personel artırımında kendi      

     Bakanlık/Genel Müdürlük/Rektörlük görüş yazısı,

c) Özelkuruluşlarda yönetim kurulu kararı veya ortakların almış olduğu karar,

ç) Site veya apartmanlarda genel kurul veya yönetim kurulu kararı.

 

Unvan Değişikliğinde İstenilecek Belgeler:

a) Talep yazısı,

b) Özel kuruluşlarda unvan değişikliğine ilişkin yönetim kurulu kararı ve Ticaret Sicil Gazetesinin yayınlanmış bir örneği, Ticaret Sicil Gazetesi yayınlanmamış ise ticaret sicil memurluğundan alınacak olan ticaret sicil tasdiknamesi.

 

 

 

 

Özel Güvenlik Birimleri İçin Kıyafet Onayı

               Özel Güvenlik Birimleri İçin Üniforma ve Sivil Kıyafet İzni İşlemleri

 

          5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 13. Maddesinde;  “Özel güvenlik görevlileri görev alanı içinde ve süresince üniforma giyerler. Görevin ve işyerinin özelliği nedeniyle gerekli görülen hallerde sivil kıyafetle görev yapılmasına komisyon izin verebilir.”

 

          Emniyet Genel Müdürlüğü Birleştirilmiş Genelgesi 20. Maddesi ğ) bendinde; “………….Değişkenlik arz eden sivil kıyafet giyilmesine yönelik müracaatlar, Kanunun “Kıyafet” başlıklı 13 üncü maddesinin “Özel güvenlik görevlileri görev alanı içinde ve süresince üniforma giyerler. Görevin ve işyerinin özelliği nedeniyle gerekli görülen hallerde sivil kıyafetle görev yapılmasına komisyon izin verebilir.” hükmü doğrultusunda il özel güvenlik komisyonunca değerlendirilip uygun görülmesi halinde izin verilebilecektir.  

 

        Özel Güvenlik Birimleri,  Üniforma Onayı ve Sivil Kıyafet Onayı alabilmek için Emniyet Genel Müdürlüğü Birleştirilmiş Genelgesi 20. Maddesinde belirtilen hükümler doğrultusunda başvurmaları gerekmektedir.

 

 

  Özel Güvenlik Birimlerince Kıyafet  Onayı Alabilmek İçin Gerekli Belgeler

   a)      Talep Yazısı

   b)      Kıyafet  (Üniforma)  Formu

   c)      Kıyafet-Üniformaların 10x15 ebadındaki Renkli Fotoğrafları  (Formda belirtildiği şekilde  olacak)

Geçici İzin İşlemleri

Geçici İzin İşlemleri

5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 3. Maddesinde;  “…….. Toplantı, konser, sahne gösterileri ve benzeri etkinliklerde; para veya değerli eşya nakli gibi geçici veya acil hallerde, komisyon kararı aranmaksızın, vali tarafından özel güvenlik izni verilebilir.”

 

Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin Geçici ve Acil Durumlarda Özel Güvenlik İzni Başlıklı 9. Maddesinde; “Toplantı, konser, sahne gösterileri ve benzeri etkinliklerde, para veya değerli eşya nakli veya cenaze töreni gibi geçici veya acil hallerde, özel güvenlik izni vali tarafından verilir.

 

         (Değişik fıkra: 26/09/2009- 27358 S.R.G Yön\2.mad.)Geçici ve acil hallerde özel güvenlik izni, hizmeti yerine getirecek güvenlik şirketi tarafından alınır. İzin için yapılacak başvuruda koruma ve güvenlik hizmeti verilecek alan, istihdam edilecek özel güvenlik görevlileri ve kullanılacak teçhizat belirtilir. Hizmetin özelliğine ve önemine göre, valilikçe istenebilecek ek önlemler alınır. Geçici özel güvenlik izni için valiliğe söz konusu etkinliğin başlamasından en az 48 saat önce müracaatta bulunulur. Valiliğe yapılan müracaatlar faaliyetin başlamasından en geç 24 saat öncesinde neticelendirilir. Valinin takdiri ile acil hallerde bu süreler uygulanmaz.

 

Güvenliğin sağlaması için ilgili şirket tarafından öngörülen tedbirlerin yetersiz görülmesi halinde valilik ilave tedbirler alınmasını veya güvenlik planının eğiştirilmesini istemeye yetkilidir.

 

İznin konusu para ve değerli eşya nakli ise ayrıca, taşınacak silahlar ve kullanılacak araçlar başvuru dilekçesinde belirtilir.

 

Bankaların özel güvenlik birimlerince gerçekleştirilecek para nakli için özel güvenlik izni alınmaz”

 

 

 

 

 

 

 

Geçici İzin İçin İstenecek Belgeler

 

1- Talep yazısı (faaliyetin tarihi,saati,adresi, görev yapılacak alanın m ² si,personel sayısı ve techizat belirtilecek)

2-Görev alacak özel güvenlik personelinin ad, soyad, t.c kimlik no ve özel güv. kimlik no’larını gösterir liste(onaylı)

              3-Görev alacak personeline ait özel güvenlik kimliği ve mali sorumluluk sigortası fotokopileri (aslının aynıdır onaylı)

4-Özel güvenlik şirketi faaliyet izin belgesinin onaylı fotokopisi

5-Hizmet verilecek Kurum Kuruluşlar  ile yapılan sözleşmenin onaylı fotokopisi

6-Acil durum bilgi formu(güvenlik şirketinin tel no yazılacak)

7-Hizmet verilecek alanı gösterir Kroki

                8-Özel güvenlik görevlilerine ait ekli liste ( excel ortamında adı, soyadı, t.c. kimlik no ve özel güv.  kimlik no’su belirtilerek hazırlanıp cd olarak getirilecek

 

 

 

Kişi Koruma, Konut Koruma İzni İşlemleri

Kişi Koruma, Konut Koruma İzni İşlemleri

          5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 3. Maddesinde;  Kişilerin silahlı personel tarafından korunması, kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik birimi kurulması veya güvenlik hizmetinin şirketlere gördürülmesi özel güvenlik komisyonunun kararı üzerine valilik iznine bağlıdır.

 

                 

   Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 8. MaddesindeKişi ve kuruluşlar, özel güvenlik izni için valiliğe yapacakları başvuruda özel güvenlik hizmetinin konusunu, özel güvenlik hizmetinin ne şekilde yerine getirileceğini, hizmetin azami olarak kaç personel eliyle yürütüleceğini, ihtiyaç duyulacak silah ve teçhizatın miktar ve niteliğini belirtir.

 

            Kişi Koruma, Konut Koruma İzni İşlemleri İçin İstenecek Belgeler

1-Kişisel başvurulanda kişi tarafından imzalanan müracaat yazısı,

 

2-Kurum/kuruluşlar tarafından yapılan başvurularda yetkilisi tarafından imzalanan müracaat yazısı,

 

3-Kişi - Konut koruma talebi kuruluş tarafından yapılıyor ise, şirketin genel müdür, yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu başkan yardımcısı için Yönetim Kurulu Kararı

                4- Korunacak kişinin vukuatlı nüfus kayıt örneği,(aslı)

                5-Korunacak kişinin fotoğraflı ikametgah belgesi,(aslı)

6-Kişisel Başvurularda(silah talep ediliyor ise); korunacak kişinin silah taşımasında  veya bulundurmasında psikolojik ve nörolojik rahatsızlıklar bakımından sakınca bulunmadığına dair Sağlık Raporu

               7-Bilgi Formu (ikamet korumalarda)

                8-İkamet Korumalarda tapu veya kira kontratı

                9-Kişi hakkında tehdide yönelik çıkan haberlerin (Gazete, Dergi, Bilgisayar Çıktısı vb.) dokümanları.

10-Mahkeme kararı sonuçları ve savcılığa müracaatı varsa evrakların fotokopileri.

                11-Şirket müracaatlarında  vergi levhasının onaylı fotokopisi.

Zırhlı Araçlar İle ilgili İşlemler

Zırhlı Araçlar  İle ilgili İşlemler

5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 3. Maddesinde;  “…..Toplantı, konser, sahne gösterileri ve benzeri etkinliklerde; para veya değerli eşya nakli gibi geçici veya acil hallerde, komisyon kararı aranmaksızın, valilik tarafından özel güvenlik izni verilebilir….”

5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 8. Maddesinde;  “…..özel güvenlik şirketlerine para ve değerli eşya nakli, geçici süreli koruma ve güvenlik hizmetlerinde kullanılmak üzere, özel güvenlik eğitimi veren kurumlara, silah eğitiminde kullanılmak üzere, komisyonun kararı ve valinin onayı ile silah alma, kullanma ve taşıma izni verilebilir.”

5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 9. Maddesinde;  “…..para ve değerli eşya nakli, kişi koruma ve cenaze töreni gibi güzergâh ifade eden durumlarda güzergâh boyu görev alanı sayılır. Görev alanı, zorunlu hallerde Komisyon kararıyla genişletilebilir…..”

Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 9. Maddesinde; ” Toplantı, konser, sahne gösterileri ve benzeri etkinliklerde, para veya değerli eşya nakli veya cenaze töreni gibi geçici veya acil hallerde, özel güvenlik izni vali tarafından verilir………..

İznin konusu para ve değerli eşya nakli ise ayrıca, taşınacak silahlar ve kullanılacak araçlar başvuru dilekçesinde belirtilir.

Bankaların özel güvenlik birimlerince gerçekleştirilecek para nakli için özel güvenlik izni alınmaz.”

 

         Emniyet Genel Müdürlüğü Birleştirilmiş Genelgesi 16.1. Maddesi;

         Para ve değerli eşya nakli hizmetlerinde aşağıda belirtilen hususlara riayet edilecektir.

a) Para ve değerli eşya naklinde kullanılacak silahlar özel güvenlik şirketlerine tahsis edilmekte ve şirketler demirbaşlarına kaydetmek suretiyle silahları görev yapacak olan özel güvenlik görevlilerine kullandırmaktadırlar. Görev esnasında kullanılacak silahlar, Devir Teslim ve Rapor Defteri’ne imza karşılığında görevli her özel güvenlik görevlisine kullandırılabildiğinden, özel güvenlik görevlilerine zimmetlenmeyecek ve araç başına silah kadrosu verilmeyecektir. 

b) Para ve değerli eşya naklinin kurum ve kuruluşlarca özel güvenlik şirketlerine yaptırılabileceği de göz önünde bulundurulduğunda, ilgili kurum, kuruluş ya da özel güvenlik şirketinin adına kayıtlı ve ruhsatlandırılmış en az bir zırhlı aracın bulunması yeterli kabul edilecektir. Ayrıca kurum, kuruluş ya da şirket uhdesine Kanunun 8 inci maddesi gereğince para ve değerli eşya nakli için silah kadrosu da verilebilecektir.

c) Nakillerde kullanılan zırhlı araçların, nakli yapılan kıymetin teslim edileceği/teslim alınacağı ilgili yerin önünde trafik akışını zafiyete uğratmayacak şekilde makul bir süre (5-10 dakika) duraklama yapmasına müsaade edilecektir.

ç) Yönetmeliğin 28 inci maddesi gereğince düzenlenecek olangörev belgesi, para ve değerli eşya nakli için bir yıllık süreyi aşmayacak şekilde düzenlenecektir.

d) Koruma ve güvenliği özel güvenlik şirketi tarafından sağlanan banka şubelerinde, hizmet sözleşmesinde belirtilmesi halinde ve banka şubesinin güvenliğinin zafiyete düşürmeyecek şekilde,  bankaya ait silah ve zırhlı araçla birlikte görevli şirket personeli de para ve değerli eşya naklinde görev yapabilecektir.

 

 

ZIRHLI ARAÇ İLE İLGİLİ İŞLEMLERİN AŞAMALARI

 

1. AŞAMA- Zırhlı aracın ve zırhlı araçta nakilde kullanılacak  silahların muhafazasının sağlanacağı binanın (grup merkezi-nakil merkezi) güvenliği için ayrı-zırhlı araçta para ve değerli eşya nakli yapılması için ayrı personel ve tabanca kadrosu tahsis talebinde bulunulması  “*talepte araçların ruhsat fotokopileri ve personel  ve silah sayıslarını gösterir liste olmalıdır”

2.AŞAMA-Talep sonucu Zırhlı Araçların ve Silahların muhafaza edileceği bina ile  Para ve Değerli Eşya Naklinde kullanılacak araçların incelenerek gerekli tespitlerin yapılması

3. AŞAMA- Yapılan inceleme sonucu tahsis edilen personel ve silah sayısı ile Zırhlı araçların gerekli izin işlemleri için  İl Özel Güvenlik Komisyonuna sunulması

4.AŞAMA- Komisyon kararından sonra tahsis edilen Zırhlı Araç ve bu araçlarda görev yapacak personel tarafından kullanılacak silahlarla ilgili geçici izin müracaatının yapılması

5. AŞAMA- Valilik tarafından il içi ve il dışını kapsayacak şekilde 1 yıl süre ile “Geçici Özel Güvenlik İzni” verilmesi .

6. AŞAMA- Geçici İzin verilmesinden sonra 1 yıl geçerli olmak üzere “Görev Belgesi” verilmesi.

NOT: Bankalardaki Zırhlı Araçlarda kullanılmak üzere personel ve silah kadrosu tahsisi yapılıyor. Bankalardaki zırhlı araçlara Geçici Özel Güvenlik İzni verilmiyor sadece görev belgesi düzenleniyor. 

Silah Ruhsatı Çıkarma İşlemleri

1-Silah Satınalma Belgesi İçin İstenen Belgeler

 

a)Kurum/Kuruluş Talep Yazısı

b)Noter Tasdikli Yönetim Kurul Kararı(Silahın Satınalınması ve Mutemet Yetkisi konusunda)

c)Silah Kadro Onayı

d)Mutemedin 2 adet Resim ve Nüfus Cüzdan Fotokopisi

 

2-Silah Taşıma/Bulundurma Belgesi İçin İstenen Belgeler

 

a)Kurum/Kuruluş Talep Yazısı

b)Silah Kadro Onayı

c)Silah Listesi

 

 

 

Silah Nakil Belgesi

3-Silah Nakil Belgesi(Hizmetiçi Eğitim Atış İçin)

 

a)Kurum/Kuruluş Talep Yazısı

b)Silah Listesi

c)Sözleşme Fotokopisi

d)Poligon İzin Belge Fotokopisi

 

4-Silah Nakil Belgesi(Geçici Şube İçin)

 

a)Kurum/Kuruluş Talep Yazısı

b)Geçici İzin Belgesi

c)Mutemedin Nüfus Cüzdan Fotokopisi

d)Silah Ruhsat Fotokopisi

 

5)Silah Nakil Belgesi(İl Dışı Nakil)

 

a)Kurum/Kuruluş Talep Yazısı

b)Silahın Nakil Gidecek İlin Kadro Onayı

c)Silahın Bulunduğu Yerin Kadro İptal onayı

d)Silah Ruhsat Aslı

e)Mutemedin Nüfus Cüzdan Fotokopisi

 

 

 

Silah hibe işlemleri

6)Silah Hibe İşlemleri

 

a)Kurum/Kuruluş Talep Yazısı

b)Noter Tasdikli Yönetim Kurul Kararı(Silahın Hibesi ve Mutemet Yetkisi Konusunda)

c)Silah Kadro İptal Onayı

d)Silah Ruhsat Aslı

e)Mutemedin Nüfus Cüzdan Fotokopisi

 

İLETİŞİM : 0 482 212 24 50 Dahili: 55517