Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

Kom-sube-mudurlugu

Giriş
KOM Logo.jpg
 
 
KAÇAKÇILIK VE ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV ALANI VE HİZMETLERİ
 
Mardin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz, kanunların bize verdiği yetkiler çerçevesinde, Mardin’in ve bölgemizin kalkınması ve halkımızın huzuru için Mali Suçlar, Kaçakçılık Suçları, Uyuşturucu ile Mücadele ve Madde bağımlılığının önlenmesi ve Organize Suçlarla mücadele konularında, dünyanın gelişmiş ülkelerinde uygulanan profesyonel ve teknoloji destekli polislik ve delile dayalı çalışma yöntemleriyle mücadelesine devam etmektedir.
 
Gelişen teknolojiyle birlikte suç ve suçlu profilleri de değişmekte, suçlular örgütlenmekte, ulusal, bölgesel ve uluslar arası boyutlarda yasadışı faaliyetlere girişmektedirler.
Mardin KOM Şube Müdürlüğümüz;
Bir insanlık suçu olan uyuşturucu madde kaçakçılığı, Ülkemizin toplumsal ve ekonomik dokusunu tahrip ederek ekonominin gelişimini sekteye uğratan mali suçlar, Kamunun barış ve huzurunu ihlal ederek haksız menfaat ve çıkar elde eden organize suçlar, Teknolojik gelişmelerin yasa dışı emellere alet edilmesiyle birlikte artış kaydeden bilişim suçları ile mücadelesini, teknolojiyi iyi kullanarak ve istihbarı çalışmalara dayanan planlı ve projeli operasyonlar yaparak sürekli artan ve takdir gören bir başarı ile sürdürmektedir.
 
Misyonumuz
Ulusal ve uluslararası işbirliği ve koordinasyon içerisinde;
1) Mardin İlinin ve Türkiye’nin uyuşturucu profilini ortaya koymak,
2) Uyuşturucu madde suçlarının oluşmasını engelleyerek, fiziki ve mental olarak daha sağlıklı bireylerden oluşan bir toplumun muhafazasını sağlamak,
3) Uyuşturucu madde kaçakçılarının faaliyetlerini takip etmek, istihbarat toplamak, değerlendirmek ve operasyon yapmak,
4) Haksız kazancı engellemek,
5) Organize suç gruplarının oluşumunu engellemek,
6) Şiddet ve uyuşturucudan arınmış bir toplum oluşturmak,
7) Bireylerin daha bilinçli ve toplum problemlerine daha duyarlı olmalarını sağlamak,
8) Ülkeler arasında işbirliğini arttırmak,
9) Kurum içerisinde ve mücadeleci birimler arasında koordinasyon sağlamak,
10) Uyuşturucu suçları ile mücadelede, teknolojinin kullandığı son model teknik ve ekipmanları kullanmak,
11) Uyuşturucu suçları ile mücadelede, uzman ve profesyonel kadro oluşturmak,
12)  Yurtdışından ülkemize yönelik uyuşturucu tehdidini değerlendirmek, uluslararası işbirliği ile sınır aşan operasyonları organize etmek,
13) Kaçakçılıkla, kullanımla ve sokak seviyesinde uyuşturucu satıcılarıyla mücadele etmek,
 
Vizyonumuz
Uyuşturucu madde suçlarına karşı, arz, talep ve kaçakçılık boyutlarında, uzman personel katılımıyla pro-aktif mücadele metotları geliştirmek, bu metotları uygulamaya geçirmek ve her üç boyutta da azaltım sağlamaktır.
 
 
 
 
KAÇAKÇILIK VE ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
 
Kamu güvenliğinin zedelenmesi ve halk üzerinde korku oluşturan organize suç örgütü elemanlarına yönelik olarak, son yıllarda kararlı ve cesaretle mücadele yöntemlerini benimsenerek uygulayan Şube Müdürlüğümüz çalışmalarını;
 
ORGANİZE SUÇLAR BÜRO AMİRLİĞİ
 
• Organize Suçlarla Mücadele
• Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı ile
• Radyoaktif Ve Nükleer Madde Kaçakçılığı, alanlarında faaliyetini yürütmektedir.
 
MALİ SUÇLAR BÜRO AMİRLİĞİ
 
Temel olarak mali suçlarla mücadele etmekle görevli olan büromuz;
 
Sahtecilik Alanında:
• Kalpazanlık
• Belge Sahteciliği
 
Dolandırıcılık Alanında:
• Nitelikli Dolandırıcılık
• Yolsuzluk
• Kamu Kurum Dolandırıcılığı
• Tefecilik
• Rüşvet
• Banka Dolandırıcılığı, alanlarında faaliyetini yürütmektedir.
 
KAÇAKÇILIK  SUÇLARI BÜRO AMİRLİĞİ
 
• Gümrük Kaçakçılığı
• Oto Kaçakçılığı
• Tekel Kaçakçılığı
• Emtia Kaçakçılığı
• Organ Ve Doku Kaçakçılığı
• Kültür Ve Tabiat Varlıkları Kaçakçılığı
• Kıymetli Taş Kaçakçılığı
• Akaryakıt Kaçakçılığı
• Göçmen Kaçakçılığı
• Vergi Kaçakçılığı
• İnsan Ticareti
 
NARKOTİK SUÇLAR BÜRO AMİRLİĞİ
 
Narkotik Büro Amirliğimiz, uyuşturucu maddelerin;
 
• İmal Edilmesi,
• Gerek Uluslar arası, gerekse Yurtiçinde sevk edilmesi,
• Ticareti,
• Kullanılması suçları ile mücadele etmektedir.
 
MADDE KULLANIMINI İZLEME VE ÖNLEME BÜRO AMİRLİĞİ
 
İnsan vücudunda bağımlılık yapan beyin ve sinir sistemini etkileyen, insanda geçici bir iyi oluş hali veren tüm zararlı maddelerin kullanımı ile alakalı, bilgilendirme bilinçlendirme toplumda farkındalık oluşturma ve madde kullanımı ile ilgili önleme faaliyetleri yürütür
 
 
Görev Alanımızdaki Kanunlar:
 Kanun No
 Adı                                                                  
2709
5237
5607
5252
5271
5320
5726
5275
5190
3201
2559
5549
5651
6136
4208
2313
3298
3628
5846
5411
2863
2238
5070
1567
2499
5015
4982
1774
2004
2886
5326
 
 
 
 
 
 
 
Faaliyet alanı görselleri
 
Gazete-1.jpg Gazete-2.jpg

  

 

 
Gazete-3.jpg
 
Resim-5.jpg
 
 
 
 
 
 
 
Tubim Logo.jpg
 
TUBİM
(TÜRKİYE UYUŞTURUCU VE UYUŞTURUCU BAĞIMLILIĞINI İZLEME MERKEZİ)
FAALİYETLERİ
 
Gençlerimizin uyuşturucu ve zararlı maddelerden korunması ve uzaklaşması içinde pek çok önemli proje çalışması yapılmış, liselerimizde, farklı kurum ve kuruluşlarımızda eğitim faaliyetlerimiz artarak devam etmiştir.
 
Bu kapsamda:

 

 

 

istatistik2.jpg
 
Resim-6.jpg
 
ÇOCUĞUNUZUN MADDE KULLANDIĞINI NASIL ANLARSINIZ?
1) Kişinin ilaçları saklamaya veya gizlemeye çalışması,
2) Cilt üzerinde dövmeye benzeyen mor ve siyah iğne yerlerinin olması, (Bunlar deri altına iğne yapıldığına işaret eder ve ekseri kollarda, hatta ellerin üstünde olur. Yeni iğne yerleri, bazen küçük kabuk tutmuş olarak özellikle önemlidir.)
3) Damarlar üzerinde veya damarların satha yaklaştığı yerlerde su toplamasını andıran iltihapların varlığı,
4) Uyuşukluk, uykulu olma veya kendinden geçme (Baş öne düşmek) Bilhassa aynı zamanda kaşıntı varmış gibi vücudu kaşıma eğilimi, (Bu bazen uyuşturucu madde veya onların sentetik maddelerinin dozunun fazla kaçılmış olduğuna işaret eder.)
5) Tamamen tecrit edildiği veya gözaltında tutulduğu takdirde müptela olduğu ilacı alamamaktan dolayı bazı yoksunluk belirtileri göstermesi,
6) Gözbebekleri ebadının büyük ölçüde değişmesi,
7) Kişinin oturup gözlerim boşluğa dikmesi, (Genç müptelalar arasında buna "dalga geçmesi" denir),
8) Ateşe tutmak için sapı arkaya bükülmüş çay kaşığı veya tel saplı metal bir şişe kapağı, şırınga gibi uyuşturucu madde kullanımında kullanılan aletlerin bulunması,
9) Uyuşturucu madde kullananların lisanı olan özel argonun bilinmesi,
10) Kişinin kendini belirli zamanlarda (Genellikle 4-5 saattte bir) ortadan kaybolma eğilimi içinde bulması, (uyuşturucu kullanabilmesi için)
11) Kişinin kazancı ile diğer ihtiyaçlar dışındaki harcamaları arasında dengesizliklerin olması,
12) Önceden güvenilir olan bir kişinin, cinayet, (Kiralık katillik) gasp, beyaz kadın ticareti, hırsızlık, zimmetine para geçirme, kalpazanlık, fahişelik... vb. suçlara yönelmesi (uyuşturucu madde alışkanlığım devam ettirebilmek için),
13) Uyuşturucu bağımlıları sinirlidirler. Enjekte zamanı yaklaştığında, gözlerinin sulanması, burunlarının akması, ağrı, kaşıntı ve esnemelerinin olması, gözbebeklerinin büyümesi gibi ilk belirtileri görülür.
Uyuşturucuların kullanılması davranış değişikliklerinde ve bünyedeki emarelerde kendini gösterebilir. Bununla beraber bu işaretler kesin delil sayılmazlar. Uyuşturucunun kullanılmasında kesin delil olan bünye emaresi enjeksiyonda (bilhassa eroinde) görülür. Daha çok kol ve bacak damarları boyunca olmak üzere, bağımlının bütün vücudunda iğne izleri vardır. Bunlar sivrisineğin soktuğu yerlere benzer ve muhtemelen iltihaplıdır. Tabi iğne ile tedavi gören hastaların vücudunda da iğne izlerinin bulunduğu unutulmamalıdır.
Kullanılan uyuşturucunun cinsine ve kullanma şekline göre değişen aletler, zehir in alınışı ve çeşidi hakkında fikir verir. Vücuttaki emarelerin çokluğu bağımlılık ihtimalinin işareti ise de, uyuşturucu kullanılmasının kesin delilleri olarak kabul edilmemelidir, fakat uyanık olunmalı, olaylar dikkatle izlenmeli ve değerlendirilmelidir. Bunlar mesela, el titremesi, ter boşanması, uykusuzluk, huzursuzluk, sükunet ile sinirlilik hallerinin birbirini takip etmesi gibi işaretlerdir. Davranış değişiklikleri de uyuşturucu bağımlılığın işareti sayılır. Gençlerde rastlanan ve göze çarpan bu ve benzeri haller, ergenlikle ilgili çok normal sebeplerde olabilir. Örneğin ergenlikte:
Okul başarılarındaki inişler ve yükselişler, Aile münasebetlerinden ayrı kalma, uzaklaşma, Ruh halinde değişiklikler, İlgi alanlarının sık sık değişmesi söz konusu olabilmektedir
 
 
 
İhbarlarınız için telefon numaramız ve mail adresimiz;
Telf.     : 0 482 212 16 12
Fax      : 0 482 212 17 98
Mail    : mardinkom@egm.gov.tr